HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Maatregelen na overlast rondom AZC Leersum

Maatregelen na overlast rondom AZC Leersum

Dit item is verlopen op 11-12-2018.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en politie herkennen de signalen van overlast van enkele bewoners rondom de bushalte bij het AZC in Leersum. We nemen deze signalen zeer serieus en roepen mensen op dergelijke signalen te melden bij de politie, zodat gemeente, COA en politie hier iets aan kunnen doen. Er is regelmatig regulier overleg tussen deze partijen over het reilen en zeilen van het AZC, zo ook over deze signalen van overlast.

Met gemeente, politie, COA,  IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), Dienst Terugkeer & Vertrek en Openbaar Ministerie (het lokale casusoverleg) bespreken we wie er overlast veroorzaakt en wat we er aan doen. COA spreekt de asielzoekers aan, kan boetes of in een uiterst geval een locatieverbod opleggen of de bewoner overplaatsen naar de extra begeleidings- en toezichtlocatie. Ook wordt in het lokale casusoverleg besproken welke bewoners overlast veroorzaken, zodat hun dossier voorrang krijgt bij de behandeling van de asielaanvraag. De politie doet op basis van aangiftes strafrechtelijk onderzoek.

De leefbaarheid en veiligheid in en om een opvanglocatie staan bij het COA hoog in het vaandel. Er is 24 uur per dag beveiliging in en om de locatie aanwezig. Naar aanleiding van de signalen van de overlast bij de bushalte zal de beveiliging het toezicht tijdelijk uitbreiden en ook de bushalte meenemen in de reguliere rondes. Gemeente, politie en COA blijven met elkaar in overleg over meer structurele maatregelen.

RSS