HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Marinierskazerne

Marinierskazerne

Dit item is verlopen op 20-04-2019.

Utrechtse Heuvelrug wil het mariniersterrein in Doorn omvormen naar een eigentijdse, duurzame en dorpse wijk, waar in het groen gewoond, geleerd, gerecreëerd en gewerkt wordt. Met de samenleving is hiervoor in een participatief proces een concept ontwikkelkader opgesteld. Om deze kans ook daadwerkelijk te kunnen benutten moet de Tweede Kamer vasthouden aan hun besluit dat de Van Braam Houckgeestkazerne wordt gesloten en het terrein volledig beschikbaar komt.

Door de onzekerheid die in de afgelopen maanden ontstond over het vertrek van de mariniers heeft het college besloten de raad voor te stellen dit standpunt te steunen. De gemeente zal daarvoor expliciet in de richting van het ministerie van Defensie aangeven dat zij ervan uitgaan dat het terrein volgens afspraak beschikbaar komt en dat zij het terrein willen inzetten voor woningbouw.

De gemeente heeft veel begrip voor de situatie van de mariniers en hun gezinnen en ze vindt het belangrijk dat er voldoende aandacht is voor hun zorgen. Maar de verantwoordelijkheid hiervoor rust bij de minister van Defensie.

Alles afwegend houdt de gemeente vast aan de ambitie om het mariniersterrein te benutten voor grote maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw, scholen en sportvoorzieningen.

RSS