HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Onderzoek tevredenheid afvalinzameling

Onderzoek tevredenheid afvalinzameling

Dit item is verlopen op 29-05-2017.

Hoe tevreden zijn onze inwoners over de afvalinzameling en verwerking? Vier jaar geleden is hier ook al onderzoek naar gedaan. De resultaten ervan zijn verwerkt in het afvalbeleid. Zo komt de invoering van de kliko voor PMD rechtstreeks voort uit het signaal dat mensen ontevreden waren over de mogelijkheden om plastic te scheiden. We zijn vier jaar verder en willen weten hoe u als inwoner de afvalinzameling waardeert en waar u mogelijkheden voor verbeteringen ziet. De resultaten gebruiken wij voor een tussenevaluatie van het beleid en om maatregelen voor de komende vier jaar te plannen.

Om een representatief beeld te krijgen is er eerst een enquête gehouden onder een willekeurige gekozen groep inwoners van de gemeente. De uitkomsten daarvan worden apart geanalyseerd.

Uw mening telt!

Maar wij willen graag al onze inwoners de gelegenheid geven hun mening te geven over de afvalinzameling. Daarom wordt dezelfde enquête vanaf maandag 15 mei tot en met zondag 28 mei online gezet  en kan iedereen hem invullen. Ook deze resultaten worden geanalyseerd en meegenomen bij de plannen voor de komende jaren.

De resultaten worden na de zomer bekendgemaakt.

Vul hier de enquête in

RSS