HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen

Overlast eikenprocessierups sterk toegenomen en leidt tot problemen

Het aantal meldingen en de overlast van de eikenprocessierups is sterk toegenomen. Dit leidt tot vertraging in de bestrijding hiervan. De overlast komt door het aanhoudende mooie weer en de snelle ontwikkeling van de eikenprocessierups.

Hierdoor is een volledig afwijkend gedrag ontstaan. In tegenstelling tot de gebruikelijke nesten zijn de rupsen nu ook op de stammen van de eiken te vinden. Daarnaast zijn zware buien er de oorzaak van dat rupsen en complete nesten vol met rupsen uit bomen zijn gevallen. Op plaatsen waar er voedseltekort voor de rupsen ontstaat, gaan de rupsen in de omgeving op zoek naar andere bomen. Daarom zijn er nu ook rupsen in tuinen te vinden waar geen eiken staan. Een ander probleem is dat mensen, vanwege de hoge temperaturen, minder bedekt zijn hierdoor blootgesteld worden aan de brandharen.

Gebieden met verhoogde prioriteit

De landelijke leidraad van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat de volgende gebieden een verhoogde prioriteit hebben bij het bestrijden van de rupsen:

Gebieden waar veel mensen komen of waar mensen langdurig verblijven: veel risico

  • Rond winkelcentra, zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en kinderdagverblijven.
  • Nabij woningen, kantoren en werkplaatsen.
  • Drukke fiets - en wandelroutes.
  • In de omgeving van haltes voor openbaar vervoer.
  • Op campings, kampeerboerderijen en (intensieve) dagrecreatieterreinen, drukke parkeerterreinen.
  • Tijdens evenementen (bijvoorbeeld avondvierdaagse).

Gebieden waar (landbouw)huisdieren risico lopen.

  • Boerderijen met (intensieve) beweiding.
  • Maneges en kinderboerderijen.

Overlast houdt aan

De overlast houdt nog geruime tijd aan. Momenteel zijn er nog actieve rupsen en is de levenscyclus nog niet voltooid. Opvallend is dat op plaatsen waar eiken begin mei volledig kaal waren gegeten door allerlei soorten rupsen en kevers, de eikenprocessierupsen zonder voedsel overleefd hebben. Inmiddels hebben de bomen weer blad gekregen en is er weer voldoende voedsel beschikbaar. Zodra de rupsen verpoppen in de nesten, neemt de overlast af. De nesten zitten echter vol met brandharen. De nesten die niet worden verwijderd, vallen op een gegeven moment naar beneden. Hierdoor verspreiden brandharen zich in de omgeving. Die haren kunnen nog jarenlang voor overlast zorgen.

Bestrijd de eikenprocessierupsen niet zelf

Op dit moment is er een enorm tekort aan bestrijders. Hierdoor gaan inwoners zelf de rupsen te lijf met grote risico’s. Wij adviseren met klem de rupsen niet zelf te bestrijden. Komen de rupsen in extreme gevallen toch in de woning, dan kunnen zij het beste, met handschoenen aan, bespoten worden met spray, zoals haarlak of lijmspray. In geen geval dood trappen of slaan. Elke rups heeft minstens 700.000 brandharen die zich naarmate ze geïrriteerd worden, loslaten en verspreiden. De rupsen die ingespoten zijn, gaan dood en dienen in de tuin op een plek begraven te worden waar de eerste jaren geen activiteiten plaatsvinden. Deze handeling is alleen voor de extreem noodzakelijke gevallen in te zetten. In alle andere gevallen adviseren wij u contact zoveel mogelijk te vermijden.

In gebieden waar takken van eiken met veel rupsen over de tuin hellen, adviseren we ramen en deuren dicht te houden en niet in de tuin te verblijven totdat deze zijn verwijderd. Het buiten hangen van de was wordt in deze gevallen ook afgeraden. Verder is het raadzaam zandbakken af te dekken.

Meldingen doorgeven

De bestrijder die voor onze gemeente de nesten wegzuigt, is twee dagen in de week actief. Meldingen kunt u doorgeven via: Melding openbare ruimte of bel: (0343) 56 56 00.

RSS