HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Platform Kleine landschapselementen

Platform Kleine landschapselementen

Gemeente geeft extra aandacht aan biodiversiteit met kleine landschapselementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om deel te nemen aan het Platform Kleine Landschapselementen. Op 17 juni ondertekent wethouder Chantal Broekhuis de samenwerkingsovereenkomst. Tien gemeenten, waaronder de gemeente Utrechtse Heuvelrug en andere Stuurgroep Kromme Rijnlandschap gemeenten, tekenen daarmee voor verbetering van het landschap. Dit doen zij samen met de agrarische collectieven, Vereniging Utrechts Particulier Grondbezit, Landschap Erfgoed Utrecht en de provincie.

Wethouder Chantal Broekhuis: “Kleine landschapselementen, zoals poelen en houtwallen zijn erg belangrijk voor de biodiversiteit en als verbinding voor planten en dieren. Ze geven ons landschap haar specifieke karakter en maken het landschap mooier. Door de jaren heen zijn veel landschapselementen verdwenen. Door nieuwe landschapselementen aan te leggen kunnen we die belangrijke waarden weer terugbrengen. Dus naast nuttig is dat vooral ook mooi.”

In het platform delen de partijen kennis, stellen ze adviezen op en wordt geregeld dat nieuwe kleine landschapselementen worden aangelegd. Ook wordt direct vastgelegd hoe het beheerd gaat worden. Van de gemeente wordt verwacht dat zij haar landschapscoördinatoren inzet om deelnemers en locaties te vinden, advies op te stellen en te koppelen aan het platform.

Utrechtse Heuvelrug doet dit deels al, maar kan nu door de deelname meer landschapselementen aanleggen. De provincie subsidieert de komende twee jaar dit platform zodat er ook extra middelen zijn voor particulieren om landschapselementen aan te leggen. De subsidieverordening wordt op dit moment opgesteld. Waarschijnlijk is het tegen het einde van het jaar mogelijk om hiervoor subsidie aan te vragen. De gemeente brengt dit dan via diverse kanalen onder de aandacht.

RSS