HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

Utrechtse zorgorganisaties aan de slag met duurzaamheid

Dit item is verlopen op 18-04-2019.

Op 6 maart ondertekenden de gemeenten Houten, Lopik, Rhenen, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden en Zeist, de Green Deal ‘Duurzame Zorg, voor een gezonde toekomst’. Met Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten om hier invulling aan te geven. De provincie Utrecht en de Economic Board Utrecht ondersteunen hen daarbij. De ondertekening is de start van een provinciebrede aanpak, gericht op alle Utrechtse gemeenten en grote zorginstellingen.

Waarom de zorg?

Zorgorganisaties en gemeenten zijn belangrijke partijen in de samenwerking voor een gezonde samenleving. Zorginstellingen zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Gemeenten worden door zorgbestuurders als natuurlijke vertegenwoordiger gezien van overheidsbeleid. Door samen afspraken te maken en aan de slag te gaan is er veel milieuwinst te behalen.

Provinciebreed samenwerken aan een duurzame zorgsector

De provincie zet in op een brede aanpak. Het doel is dat alle Utrechtse gemeenten en grotere zorginstellingen zich aansluiten om via een stimulerende aanpak te verduurzamen. Om dit proces aan te sturen en te begeleiden heeft de provincie een coördinator aangesteld. De Economic Board Utrecht heeft een ondersteunende rol. Gedeputeerde Van den Berg nodigt alle gemeenten en zorgorganisaties nadrukkelijk uit om aan te sluiten op de provincie brede aanpak. “Samen kunnen we het verschil maken.” 

Hoe werkt de aanpak?

Gemeenten sluiten samen één samenwerkingsovereenkomst met de zorgorganisatie. De zorgorganisatie spreekt af dat zij stappen zet in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. Gemeenten ondersteunen dit door de inzet van adviseurs en het organiseren van een kenniscommunity waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

Goede voorbeelden doen volgen

Op 6 maart heeft de heer Wever, programmadirecteur Duurzame Zorg (ministerie van VWS) de ondertekende Green Deals Duurzame Zorg in ontvangst genomen. De bestuurders van Abrona, Reinaerde, Youké en Zorggroep Charim en de wethouders van de betrokken gemeenten geven met de afspraken in de getekende samenwerkingsovereenkomsten direct uitvoering aan de Green Deals. In Utrecht en Zeist is de aanpak al een succes. Altrecht en Careyn zijn aantoonbaar en zichtbaar op weg naar een duurzame bedrijfsvoering. Beide organisaties ontvangen van de wethouder Catsburg (Zeist) het certificaat 'Milieuthermometer brons' voor de genomen maatregelen en verbeterde milieuprestatie. Tijdens de bijeenkomst vertelden deze organisaties hoe zij met verduurzaming aan de slag zijn gegaan, welke tips zij hebben en hoe zij verder gaan om het certificaat zilver te behalen.

Meedoen en meer informatie

Wilt u bijdragen aan het verduurzamen van de zorgsector in de provincie Utrecht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marlies Verhoef via marlies.verhoef@provincie-utrecht.nl.

RSS