HOME  |  Actueel  |  Nieuws  |  Verkiezing ‘Dichter op de Heuvelrug’

Verkiezing ‘Dichter op de Heuvelrug’

Gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat een dorpsdichter aanstellen voor een periode van vier jaar. Een dorpsdichter geeft verbinding en kan fungeren als ambassadeur. De aanstelling van een dorpsdichter is de uitvoering van een van de doelen in de cultuurnota ‘Samen tot Bloei’.

De aftrap van de verkiezing voor Dichter van de Heuvelrug was op woensdagavond 3 april tijdens het Boek & Bal, de jaarlijkse feestelijke afsluiting van de Boekenweek door de Bibliotheek ZOUT.

Andre van Zwieten (De stadsdichter van Wijk bij Duurstede) introduceerde de vacature op poëtische wijze waarna wethouder Hans Waaldijk de aanmeldingsprocedure toelichtte.

Het ambt van 'Dichter op de Heuvelrug' staat in principe open voor iedere bekende dan wel onbekende dichter die woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De dichter moet niet alleen over een vaardige pen beschikken, maar kan het werk ook goed presenteren.

Wie in aanmerking wil komen voor dit prestigieuze ambt kan voor 3 juni 2019 twee gedichten en een motivatie insturen naar cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl met de vermelding van ‘Dichter op de Heuvelrug’. Eén daarvan moet een actueel Utrechtse Heuvelrugs onderwerp hebben. Uit het toegezonden werk kiest een deskundige jury vijf kandidaten uit die het werk mogen voordragen tijdens het Cultuurcafé op woensdag 26 juni, waarna de winnaar wordt gekozen.

Het cultuurbeleid van gemeente Utrechtse Heuvelrug is erop gericht om inwoners in staat te stellen mee te doen en trots te zijn op het culturele erfgoed van Utrechtse Heuvelrug. Door inwoners te ondersteunen en te faciliteren, inwoners te informeren, verbindingen te leggen tussen vraag en aanbod, de eigen kracht van inwoners te stimuleren, door vrijwilligerswerk, zelfontplooiing en het faciliteren van samenwerking.

te downloaden

RSS