HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Gewijzigde vaststelling beheersverordening “Woongebied Amerongen en Overberg 1e herziening”

Gewijzigde vaststelling beheersverordening “Woongebied Amerongen en Overberg 1e herziening”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat de gemeenteraad op 16 mei 2019 de beheersverordening “Woongebied Amerongen en Overberg 1e herziening” gewijzigd heeft vastgesteld (identificatienummer: NL.IMRO.1581.AMRwoongebiedveeg-BV03).

Wat houdt deze beheersverordening in?

Een beheersverordening is bedoeld om bestaande situaties vast te leggen en kan in plaats van een bestemmingsplan worden gebruikt. Op 5 maart 2015 heeft de gemeenteraad de beheersverordening 'Woongebied Amerongen en Overberg' vastgesteld. Sindsdien is geconstateerd dat een aantal aspecten uit de beheersverordening verbetering behoeft. Hiervoor is de concept beheersverordening “Woongebied Amerongen en Overberg 1e herziening” opgesteld. Van 23 november 2018 tot en met 3 januari 2019 heeft deze ter inzage gelegen. Hoe met de ingekomen reacties op het concept is omgegaan kunt u nalezen in de Nota Inspraak.

Een afbeelding van het plangebied kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien of raadplegen?

Het plan is als volgt raadpleegbaar en beschikbaar:

U kunt het plan ook inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren

Inwerkingtreding

Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen beroep mogelijk. De beheersverordening treedt in werking op 1 juni 2019.

RSS