HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument en wijziging redengevende beschrijving monument

Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument en wijziging redengevende beschrijving monument

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op basis van art. 3 van de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 het volgende object aan te wijzen als gemeentelijk monument:

  • Mevrouw Van Vollenhovenpark 8, Driebergen-Rijsenburg

Ook hebben zij besloten om op basis van art. 3 en art. 7 van de Monumentenverordening de redengevende beschrijving van het volgende object te wijzigen:

  • Mevrouw Van Vollenhovenpark 6, Driebergen-Rijsenburg

Het besluit ligt tot maandag 27 mei ter inzage in het Cultuurhuis in Doorn.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van verzending van het bovengenoemde besluit aan de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovengenoemd besluit bij: Burgemeester en wethouders gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn.

RSS