HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument Hoofdstraat 258-260

Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument Hoofdstraat 258-260

Dit item is verlopen op 01-03-2019.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om op basis van art. 3 van de Monumentenverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug 2010 de volgende objecten aan te wijzen als gemeentelijk monument:

  • Hoofdstraat 258-260 in Driebergen-Rijsenburg – koetshuis, landschapspark met hekwerk, zomerhuis en schuurberg op de buitenplaats Lindenhorst

Het besluit ligt tot donderdag 21 februari 2019  ter inzage in het Cultuurhuis.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na de datum van verzending van het bovengenoemde besluit aan de zakelijk gerechtigde een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen bovengenoemd besluit bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE  Doorn.

RSS