HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij, ingevolge artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Kavegas B.V., Meikade 61 in Ederveen, t.b.v. het vervoer van Propaan naar verschillende adressen binnen gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 12 april tot en met 23 mei  2019. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (11 april 2019) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien in het Publiekscentrum in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn, tijdens openingstijden.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, mevrouw E. Pols, (088) 022 50 43.

RSS