HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat zij, als gevolg van artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

  • Nefco Services BV, Regterweistraat 15, 4181 CE Waardenburg, voor het vervoer van propaan en/of LPG naar diverse locaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

De stukken met betrekking tot deze ontheffing liggen ter inzage van 17 mei tot en met 27 juni. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.

U kunt de stukken inzien in Cultuurhuis Pléiade in Doorn, Kerkplein 2.

Als u een toelichting wenst of de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio Utrecht, Esther Pols, e-mail: e.pols@odru.nl.

RSS