HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Ontwerp-omgevingsvergunning Vinkenbuurtweg 31a in Maarn

Ontwerp-omgevingsvergunning Vinkenbuurtweg 31a in Maarn

Dit item is verlopen op 08-03-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken bekend dat met ingang van 25 januari 2019 gedurende zes weken (tot en met 7 maart 2019) het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Vinkenbuurtweg 31a te Maarn en de daarop betrekking hebbende stukken voor een ieder ter inzage liggen.

Wat houdt deze omgevingsvergunning in?

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een vrijstaande woning op te richten. Er is sprake van een aangewezen plan volgens  artikel 6.12 Wro  jo artikel 6.2.1. van het Bro. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Hoe kunt u het ontwerpbesluit omgevingsvergunning inzien of raadplegen?

U kunt het ontwerpbesluit binnen de genoemde termijn inzien in het Publiekscentrum, Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn tijdens de openingsuren. Tevens zijn de stukken onderaan deze pagina te downloaden.

Hoe kunt u reageren?

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder een zienswijze, naar keuze schriftelijk (waar de voorkeur naar uitgaat) of mondeling, maar niet per e-mail, indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Utrechtse Heuvelrug, Postbus 200, 3940 AE Doorn, met vermelding van het onderwerp: “Zienswijze bouw woning Vinkenbuurtweg 31a in Maarn”.

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen verzoeken wij u vóór 28 februari 2019 contact op te nemen met de heer A. Bijl, projectleider ruimtelijke plannen van het thema Omgeving van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, (0343) 56 56 00.

RSS