HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Plan Vinkenbuurt 30 Maarn

Plan Vinkenbuurt 30 Maarn

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 4 juni 2019 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met de heer H. van Asselt en mevrouw A.C. de Wever. Deze overeenkomst gaat over  het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van de percelen, plaatselijk bekend voorheen Vinkenbuurt 30, kadastraal bekend gemeente Maarn sectie A nummers 1050 (ged.), 5755 (ged.) en 5753 (geheel) met een gezamenlijke oppervlakte van circa 3.220 m2. De herontwikkeling betreft het toevoegen van twee vrijstaande woningen en één bijgebouw van maximaal 150 m2 op het perceel, inclusief voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan, de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van 13 juni 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. Tevens kunt u de stukken downloaden onderaan deze pagina.

Geen reacties mogelijk

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor meer informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken via het algemene telefoonnummer (0343) 56 56 00.

RSS