HOME  |  Actueel  |  Ter inzage  |  Plan Vinkenbuurt 5 Maarn

Plan Vinkenbuurt 5 Maarn

Dit item is verlopen op 17-05-2019.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug maken op grond van het bepaalde in artikel 6.24 derde lid van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij op 18 maart 2019 een anterieure overeenkomst van grondexploitatie hebben gesloten met de heer E.J. de Voogt en mevrouw G.C. de Voogt – Schooten. Deze overeenkomst gaat over het verlenen van medewerking aan de herontwikkeling van het perceel kadastraal bekend gemeente Maarn, sectie A, nummer 3188, gedeeltelijk, ter grootte van circa 1.426 m2 plaatselijk bekend als Vinkenbuurt 5 in Maarn. De herontwikkeling betreft het toevoegen van één vrijstaande woning op het perceel, inclusief voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over de planologische procedure, de realisatie van het bouwplan, de locatie-eisen en het verhaal van de door de gemeente te maken kosten voor de realisatie van het bouwplan op de initiatiefnemer.

Zakelijke beschrijving ter inzage

Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het Publiekscentrum in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn. Tevens kunt u de stukken via deze pagina downloaden.

Geen reacties mogelijk

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor informatie over de inhoud van de overeenkomst kunt u contact opnemen met de teammanager van het organisatieonderdeel Thema Omgeving, Team Omgevingsverzoeken, bereikbaar via het algemene telefoonnummer (0343) 56 56 00.

RSS