Weet u niet hoe u een fonds of subsidie moet aanvragen. Voor onze gemeente geeft Annelou Evelein inwoners en organisaties advies over externe fondsen voor culturele activiteiten (niet zijnde de gemeentelijke subsidies)

Annelou Evelein is bereikbaar via: annelou@xs4all.nl.