Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een bestuurlijk standpunt ingenomen over de openbaarheid van het Maarnse Voetpad in Doorn. Na uitvoerig onderzoek is de conclusie dat het onlangs afgesloten voetpad niet tot de openbaarheid behoort en dat de afsluiting daardoor rechtmatig is.

Het ‘Maarnse Voetpad’ is al geruime tijd onderwerp van gesprek. De feitelijke ligging van het voetpad werd al in de jaren negentig gewijzigd. Het voetpad liep sindsdien met instemming van de toenmalig eigenaar deels over een privaat woonperceel. De gemeente Utrechtse Heuvelrug ontving na de verkoop van het woonperceel enkele meldingen dat het ‘Maarnse Voetpad’ in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening is afgesloten. De melders en enkele geïnteresseerden hebben in oktober 2019 in een persoonlijk gesprek met burgemeester Frits Naafs de gemeente verzocht om de afsluiting van het voetpad ongedaan te maken.

Gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft uitvoerig onderzoek gedaan om te bepalen of het voetpad juridisch gezien tot de openbaarheid behoort. ,,Dit is een essentiële eerste vraag. Het college van burgemeester en wethouders mag alleen dan handhavend optreden’’, zo legt burgemeester uit.

Het uitgevoerde onderzoek toont aan dat de Provincie Utrecht in 1997 het ‘Maarnse Voetpad’ aan de openbaarheid heeft onttrokken. Het ‘Maarnse Voetpad’ hield hiermee in 1997 deels op te bestaan. ‘’Het daarop ontstane alternatieve voetpad werd weliswaar jarenlang dankbaar gebruikt door recreatieve wandelaars, maar kan op basis van de Wegenwet niet aangemerkt worden als openbare weg. Een afsluiting van dit alternatieve voetpad op een privaat woonperceel is daardoor geheel geoorloofd, zo stelt Naafs.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug betreurt het dat er in de media een onjuist beeld is geschetst over de feitelijke situatie, ,,Juist omdat wij waarde hechten aan transparantie’’, aldus burgemeester Frits Naafs. ‘’Wij begrijpen het belang van de recreatieve wandelaars en prijzen het feit dat zij opkomen voor de cultuurhistorische waarde van onze gemeente. Maar het geschetste beeld dat specifieke inwoners meer macht of invloed hebben op basis van hun positie in de maatschappij is onjuist. Ons standpunt is gebaseerd op de feitelijke en juridische situatie. Niets meer, niets minder’’.