Wat is het?

Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan kartonnen verpakkingen.

Wat niet?

In melkpakken en andere drinkpakken zit een plastic of aluminium laagje. Daarom gaan deze in PMD-bak. Meer informatie staat op de website www.doemeermetafval.nl. Minder papier? Bij de gemeente kunt u nee/ja-stickers krijgen die u op uw brievenbus kunt plakken. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt een keer per maand huis-aan-huis ingezameld in de blauwe kliko of de grijze kliko met het blauwe deksel. Heeft u geen papier-kliko of zit deze vol? Breng papier en karton dan naar de verzamelcontainer in de buurt. Onderaan deze pagina staat een overzicht of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of het kaartje in de afvalapp.

Verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties hebben ook vaak een container staan waarin u uw papier kwijt. Papier kan ook naar de milieustraat.

Klachten over de papierinzameling?

Bel de gemeente (0343) 56 56 00 of mail naar werf@heuvelrug.nl

Wat gebeurt ermee?

Binnen de bebouwde kom zorgen vrijwilligers van lokale verenigingen voor de inzameling. Zij krijgen daar een vergoeding voor van de gemeente. Ingezameld papier en karton is grondstof voor nieuw papier. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt van oud papier gemaakt.