Binnen de bebouwde kom zorgen vrijwilligers van lokale verenigingen voor de inzameling. Zij krijgen daar een vergoeding voor van de gemeente. Ingezameld papier en karton is grondstof voor nieuw papier. Het gaat dan vooral om kranten, reclamefolders maar ook kartonnen verpakkingen. 

Wat hoort niet bij het oud papier?

In melkpakken en andere drinkpakken zit een plastic of aluminium laagje. Daarom gaan deze in PMD-bak. Meer informatie staat op www.doemeermetafval.nl(externe link)

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt een keer per maand huis-aan-huis ingezameld in de blauwe kliko of de grijze kliko met het blauwe deksel. Heeft u geen papier-kliko of zit deze vol? Breng papier en karton dan naar de milieustraat of naar een verzamelcontainer in de buurt. Onderaan deze pagina staat een overzicht. Of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl(externe link) of het kaartje in de afvalapp.

Er zijn ook verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties die een papiercontainer hebben staan:

  • Amerongen: Majoorsweg 8 (Muziekvereniging Ons Genoegen), maandag t/m zaterdag van 08.00-18.00 uur
  • Doorn: Buurtweg 3b (Voetbalvereniging DEV) maandag t/m zaterdag 09.00-20.00 uur
  • Driebergen-Rijsenburg: Patrimoniumstaat, (Christelijk Gereformeerde Kerk) vrijdag en zaterdag van 08.00-18.00 uur
  • Overberg: Dwarsweg 65b, (Kerkvoogdij Nederlands Hervormde Kerk) dagelijks 08.00-20.00 uur.

Klachten over de papierinzameling?

Als u klachten over de papierinzameling heeft kunt u ons bellen (0343) 56 56 00 of e-mailen werf@heuvelrug.nl

Wat gebeurt ermee?

Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt van oud papier gemaakt.