Wat is het?

Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan kartonnen verpakkingen. Wat niet: melkpakken en andere drinkpakken, daar zit een plastic of aluminium laagje in. deze kunnen in de PMD-bak. Kijk voor meer informatie op de website www.doemeermetafval.nl.

Minder papier? Bij de gemeente kunt u nee/ja-stickers krijgen die u op uw brievenbus kunt plakken. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt eens per maand huis-aan-huis ingezameld via de blauwe kliko of  de grijze kliko met het blauwe deksel. Heeft u geen papier-kliko of zit deze vol? Breng papier en karton dan naar de daarvoor bestemde verzamelcontainer. Open voor de dichtstbijzijnde papiercontainer het document op deze pagina of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of het kaartje in de afvalapp (klik op de drie puntjes rechtsbovenin).

Ook veel verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties hebben een container staan waarin u uw papier kwijt. U kunt uw papier ook naar de milieustraat brengen.

Klachten over de papierinzameling?

Bel de gemeente (0343) 56 56 00 of mail naar werf@heuvelrug.nl

Wat gebeurt ermee?

Binnen de bebouwde kom zorgen vrijwilligers van lokale verenigingen voor de inzameling. Zij krijgen hiervoor een vergoeding van de gemeente. Ingezameld papier en karton wordt verhandeld als grondstof voor nieuw papier. Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt al van oud papier gemaakt.