Denk aan kranten en reclamefolders, maar ook aan kartonnen verpakkingen. Minder papier? Wikj hebben nee/ja-stickers die u op uw brievenbus kunt plakken. Op deze stickers staat welke reclame u niet wilt krijgen.

Binnen de bebouwde kom zorgen vrijwilligers van lokale verenigingen voor de inzameling. Zij krijgen daar een vergoeding voor van de gemeente. Ingezameld papier en karton is grondstof voor nieuw papier. 

Wat hoort niet bij het oud papier?

In melkpakken en andere drinkpakken zit een plastic of aluminium laagje. Daarom gaan deze in PMD-bak. Meer informatie staat op de website www.doemeermetafval.nl

Waar kan het heen?

Papier en karton wordt een keer per maand huis-aan-huis ingezameld in de blauwe kliko of de grijze kliko met het blauwe deksel. Heeft u geen papier-kliko of zit deze vol? Breng papier en karton dan naar de milieustraat of naar een verzamelcontainer in de buurt. Onderaan deze pagina staat een overzicht of kijk op www.mijnafvalwijzer.nl of het kaartje in de afvalapp.

Sommige verenigingen, scholen en andere non-profit organisaties hebben ook een container staan waarin u uw papier kwijt kunt. 

Klachten over de papierinzameling?

Bel de gemeente (0343) 56 56 00 of mail naar werf@heuvelrug.nl

Wat gebeurt ermee?

Meer dan 75% van het nieuwe papier wordt van oud papier gemaakt.