29 juli

Geen extra afvalinzameling meer na valwind

In de weken na de valwind op vrijdag 18 juni konden inwoners in het getroffen gebied in Leersum, Valkenheide en Maarsbergen-zuid hun groenafval in de openbare bermen aanbieden. De gemeente haalde het groenafval op. Ook restafval en grofvuil werd extra opgehaald in de eerste weken na de valwind.

De afgelopen weken is hard gewerkt om al het afval op de openbare wegen op te ruimen en er voor te zorgen dat de straten er weer opgeruimd bij liggen. Alleen de boomstobben moeten op diverse plaatsen nog verwijderd worden. Dit is uitgesteld om schade aan leidingen en kabels te voorkomen.

Donderdag 22 juli was de laatste gemeentelijke inzameling van grofvuil. De extra inzamelronden voor grof groenafval stopten al eerder. Dit houdt in dat groenafval dat nu nog in de bermen wordt gelegd niet meer wordt opgehaald. Om het gebied schoon te houden, vragen we inwoners geen (groen)afval meer langs de openbare wegen te leggen. Inwoners kunnen groenafval nu weer op de gebruikelijke manier aanbieden. Klein groenafval kan in de GFT-kliko en grof tuinafval kan naar de milieustraat in Doorn (op afspraak). Een andere optie is om voor grof groenafval een container te huren.

14 juli

Donderdag 22 juli: Inzameling grofvuil stormschade

Donderdag 22 juli is de laatste inzamelronde van grofvuil als gevolg van de valwind in Leersum, een deel van Maarsbergen en op Valkenheide. Van Wolfswinkel zorgt voor de inzameling.

Als inwoners grofvuil willen aanbieden, dan moeten ze dat digitaal aanmelden via: https://inzamelwijzer.prezero.nl of telefonisch via inzamelaar SUEZ: 0800 405 05 00.

Het inzamelgebied is:

 • Leersum, binnen de bebouwde kom.
 • Leersum, Maarsbergseweg (postcode 3956 KT, 3956 KV en 3956 KW).
 • Maarsbergen Altena (3953 LX), Parallelweg 1 (3953 LZ), Scherpenzeelseweg (3953 MA, 3953 MB) en Valkenheide (3953 MC, 3953 MD).

Acceptatievoorwaarden:

 • Bied alleen grofvuil aan n.a.v. stormschade (dus geen regulier grofvuil of snoeihout).
 • Zorg dat het grofvuil uiterlijk om 7.00 uur aan de weg staat.
 • Maximaal 2m3.
 • Leg grofvuil apart van dakpannen.
 • Zorg dat grofvuil spijker- en schroefvrij is (om verwondingen te voorkomen).
 • Bied grofvuil aan op een verharde ondergrond, bijv. oprit.
 • Leg het op een locatie die bereikbaar is voor de huisvuilwagen.
 • Er mag geen asbest worden aangeboden, dat kan (verpakt in plasticfolie) worden aangeboden op de milieustraat in Doorn.
 • Er wordt geen grof snoeiafval ingezameld.

02 juli

Er is de afgelopen dagen weer veel groenafval opgeruimd in de getroffen gebieden in Leersum en Maarsbergen. De wegen in Leersum Zuid zijn inmiddels schoon. Daar wordt geen groenafval meer ingezameld. Bewoners worden vriendelijk verzocht geen groenafval meer langs de weg te leggen.

In Leersum Noord volgt er volgende week nog een laatste inzamelronde. De planning hiervoor is:

 1. Tussen Tombelaan en Lomboklaan
 2. Tussen Rijksstraatweg, Bentincklaan, Heuvelzoom, Wildbaan en Halfeiken
 3. Tussen Lomboklaan, Rijksstraatweg, Bentincklaan en Burgemeester van den Boschlaan

Het opruimen van het groenafval is dus in volle gang. We kunnen de blik gaan richten op het in kaart brengen van de schade en vooral op het herstel.

Vanaf vrijdag 2 juli geen groenafval meer aanbieden op de onderstaande gebieden in Leersum:

 • Buitengebied Leersum
 • Alles buiten Leersum
 • Rijksstraatweg
 • Leersum ten zuiden van Rijksstraatweg
 • Leersum ten noorden van de Rijksstraatweg tussen Scherpenzeelseweg en Halfeiken

Ander stormafval

Verzamel ander stormafval zoals dakpannen, puin en schuttingen veilig bij uw woning. Vrijdag 25 juni is dit afval in Leersum en in het getroffen gedeelte van Maarsbergen ingezameld. Straten in Leersum-Noord waar het grof stormafval nog niet is ingezameld komen nog aan de beurt.

Belangrijk hierbij:

 • Zorg dat het afval uiterlijk om 07.00 uur aan de weg staat
 • Zorg dat het spijker- en schroefvrij is (om verwondingen te voorkomen)
 • Plaats het op een verharde ondergrond, bijv. uw oprit
 • Leg het alleen op locaties die bereikbaar zijn voor de huisvuilwagen

Asbest

Asbest mag niet zomaar worden meegenomen door de inzamelaars van het grof vuil. Inwoners van Leersum en Maarsbergen die tot 30m2 asbest hebben door de stormschade, kunnen dit op afspraak tot 16 juli zonder kosten naar de milieustraat brengen. Dit moet dan voor de veiligheid verpakt in dubbel plastic (bijvoorbeeld vijverfolie) aangeboden worden.