Bent u huiseigenaar en heeft u schade aan uw woning of  andere bezittingen?

Meldt uw schade zo snel mogelijk bij uw eigen opstal/inboedel verzekering. Veel inwoners hebben dit inmiddels al gedaan via Salvage die de eerste dagen namens de verzekeraars eerste hulp bood in het dorp. Woont u in een monument, kijk dan ook onder Schade aan gebouwde monumenten.

Bent u huurder en is er schade aan de woning?

Meldt uw schade zo snel mogelijk aan de verhuurder. Voor schade aan de binnenkant van uw woning neemt u contact op met uw inboedelverzekering.

Bent u van mening dat de gemeente aansprakelijk is voor uw schade of de kosten die u heeft?

Als u op eigen kosten een gemeentelijke boom heeft opgeruimd, kunt u de kosten hiervan door uw eigen verzekering laten verhalen op de gemeente. Als u de gemeente aansprakelijk wilt stellen voor de ontstane schade, dan kunt u ook hiervoor uw eigen opstal /inboedel verzekering inschakelen. 
Zij nemen dan verder contact op met de gemeente.

De behandeling van uw aansprakelijkstelling

Uw aansprakelijkstelling wordt in behandeling genomen door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de gemeente. Deze verzekeraar zal zo nodig aanvullende informatie van u vragen. De gemeente beschikt over gegevens met betrekking tot het bij haar in eigendom en beheer zijnde bomenbestand. Deze gegevens worden voorgelegd aan een deskundige bij de verzekering. Wanneer blijkt dat de gemeente nalatig is geweest in bijvoorbeeld het onderhoud of de periodieke controle van de boom, kan zij aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt per geval bekeken. 
Gezien de situatie die ontstaan is door de valwind en het grote aantal bomen dat daardoor getroffen is, ligt de prioriteit van de gemeente de eerste tijd bij het opruimen en veilig stellen van de openbare ruimte. De behandeling van uw aansprakelijkstelling kan daardoor helaas langer duren dan gebruikelijk. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Schade aan monumenten

Wat kunt u doen als u eigenaar bent van een monument dat beschadigd is door de storm? Hieronder lichten we dit toe, eerst voor gebouwde monumenten, daarna voor groen erfgoed.

Schade aan gebouwde monumenten

Insteek bij monumenten is om ze weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat.

Monumenten: relatief kleine schade – herstel door onderhoud

Als de schade aan een gebouwd monument relatief klein is, bijvoorbeeld afgewaaide dakpannen of een afgebroken gootlijst, dan is sprake van kleinschalig onderhoud. U kunt direct de dakpannen weer aanvullen met hetzelfde type dakpan of de gebroken gootlijst weer met dezelfde soort hout en met dezelfde vormgeving en detaillering aanhelen. Meld de schade wel aan de gemeente via 06 282 360 42. U kunt hier ook advies vragen over wijze van herstel. Er is geen vergunning nodig voor dit soort kleine reparaties, die binnen de categorie kleinschalig onderhoud vallen en die het monument weer in de oorspronkelijke staat terugbrengen, met dezelfde materialen, vormgeving en detaillering.

Monumenten: grotere schade – constructief herstel nodig

Als de schade groter is, bijvoorbeeld omdat een boom op de kap is gevallen en de kapconstructie deels hersteld of plaatselijk vervangen moet worden, dan is er constructief herstel nodig. Bij herstel van de constructie is het van belang dat dit op een zorgvuldige en veilige manier gebeurt: dat er goede constructieve berekeningen zijn, zodat u straks weer met een gerust hart in uw huis kan verblijven. Insteek is dat het monument wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat. Meld de schade aan de gemeente via 06 282 365 07. U krijgt dan een medewerker van het team monumenten aan de telefoon, die u kan adviseren over de wijze van herstel. Voor het herstel van deze schade is wel een omgevingsvergunning nodig, omdat het om constructief herstel gaat, waarbij de controle op de veiligheid van de constructie door een constructeur van belang is.

Monumenten: schade aan kap herstellen en tegelijkertijd de kap isoleren?

Het kan zijn dat u naast het herstel van de schade aan uw kap besluit om de kap direct te isoleren. Isoleren van een monument is maatwerk. Hiervoor verwijzen we u naar onze brochure Monumenten en duurzaamheid op de Utrechtse Heuvelrug. Hierin is aangegeven hoe u uw kap kan isoleren zonder bouwfysische problemen te krijgen. Neem hiervoor tevens contact op met de gemeente via 06 282 360 42. Voor het isoleren van een monument is een vergunning nodig. De adviseur monumenten van de gemeente kan u goed adviseren over passende isolatiemethoden voor uw historische pand en kan u ook helpen met de vergunningaanvraag.

Schade aan groen erfgoed

De storm van 18 juni heeft met name veel schade toegebracht aan groen erfgoed. Beeldbepalende bomen en zelfs hele stukken bos zijn ten prooi gevallen aan de valwind. Het zal jaren duren voordat de getroffen bossen weer zijn uitgegroeid tot de proporties die ze nog tot in de middag van 18 juni hadden. Ook voor groene monumenten is de insteek om ze weer terug te brengen in de oorspronkelijke staat. Dit laatste zal, omdat het om het terug planten van jong materiaal gaat, de nodige tijd kosten. Heeft u schade aan een groen monument? Meld dit dan aan de gemeente via 06 282 360 42. Wij kunnen u dan van advies voorzien. Ook kijken we samen naar de aard van de schade en bekijken we hoe het groene erfgoed hersteld kan worden.