Resultaten enquête herinrichting Amersfoortseweg

In Uitslag enquête Amersfoorstseweg augustus 2020 staan de antwoorden en resultaten van de enquête. De enquête heeft de volgende onderdelen:

  • de communicatie tijdens voorbereiding en uitvoering
  • de hinder en veiligheid tijdens de werkzaamheden
  • het resultaat van de herinrichting

Een toelichting per onderdeel vindt u hieronder.

Communicatie

De enquête geeft bij de vragen over communicatie een dubbel beeld. Een aantal mensen klaagt dat er geen info beschikbaar was. Anderen zijn zeer tevreden met de verstrekte informatie. Sommigen respondenten ontvangen graag een huis-aan-huis brief. Een verbeterpunt is het bekend maken hoe we communiceren. Bijvoorbeeld via de website en een online nieuwsbrief waarop men zichzelf kan abonneren. 

Online nieuwsbrief

De ontvangst van de (online) nieuwsbrief is bij de vroege inschrijvers halverwege het project haperend verlopen. De oorzaak hiervan is dat in de eerste weken de inschrijvers handmatig werden geregistreerd. Later is dat geautomatiseerd maar dat systeem blokkeerde een aantal adressen. Inwoners kunnen zich ook inschrijven op het algemene wekelijkse online gemeentenieuws.

Huis-aan-huisberichten

We kiezen niet voor geadresseerde huis-aan-huisberichtgeving vanwege de kosten: ongeveer € 2 per bericht, per adres. Voor dit project zou dat ongeveer € 10.000 per bericht zijn geweest. 

Berichtenbox

Berichten versturen via de Berichtenbox van mijnoverheid.nl kan in onze gemeente nog niet.

Hinder en veiligheid tijdens werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden krijgt een ruime 7. Ook hier een breed scala aan antwoorden. Waar de een pleit voor een volledige afsluiting heeft de ander liever meer doorgangsmogelijkheden. De een vindt het vlot verlopen en voor de ander duurde het veel te lang.

Sluipverkeer

Een verbeterpunt is het voorkomen van sluipverkeer. Sluipverkeer voorkomen door alleen doorgang te geven met een vignet bleek niet de juiste oplossing. De sluiproutes fysiek afsluiten tijdens de ochtend- en avondspits is een alternatief.

Resultaat van de herinrichting

Het is duidelijk dat men de indruk heeft dat er te hard wordt gereden op de Amersfoortseweg. Daar is men ontevreden over. Ook vinden meerdere respondenten de (on)zichtbaarheid van fietsers bij het verlaten van het erf en het aanrijden vanuit de zijwegen een veiligheidsrisico. 

Snelheidsmeting

In september hebben we een aantal dagen een snelheidsmeting uitgevoerd ter hoogte van de Julianaweg (zebra-oversteekplaats) en de Prins Hendrikwegweg

  • Meer dan 85% van het verkeer houdt zich aan de maximum snelheid van 50 km/u
  • Verkeer dat het dorp uitrijdt, rijdt iets sneller dan het verkeer richting het centrum van Doorn
  • Snelheidsovertredingen worden vooral in avond- en nachturen waargenomen
  • Als 85% van de voertuigen langzamer rijdt dan de geldende snelheidslimiet, is er vanuit verkeerskundig oogpunt geen noodzaak tot maatregelen

Hoewel op basis van de metingen blijkt dat extra maatregelen niet nodig zijn, zijn er nog wel een paar mogelijkheden.

Wachtstand verkeerslichten Willem de Zwijgerlaan

De verkeerslichten bij de Willem de Zwijgerlaan kunnen omgezet worden naar wachtstand 'rood' in plaats van 'groen'. Het verkeer op de Amersfoortseweg heeft dan altijd rood.

Het licht gaat pas op groen als er een voertuig aan komt rijden. Is er geen ander kruisend verkeer en is de snelheid lager dan 50 km/u? Dan is het verkeerslicht op groen als je bij het verkeerslicht bent. Zo wordt de automobilist beloond voor rustig rijden.

Het nadeel van het aanpassen van de wachtstand is dat waarschijnlijk meer bestuurders door rood zullen gaan rijden. Het voornemen is om de installatie in de nachturen op wachtstand rood te zetten.

Zichtbaarheid fietsers

De zichtbaarheid van fietsers was in de oude situatie ook slecht, maar kan verbeteren door snoeien en kort houden van begroeiing om zo de zichthoek te vergroten. De begroeiing  staat voor het grootste deel op particulier terrein. De gemeente heeft weinig mogelijkheden om particuliere begroeiing kort te houden. De eigenaren verplichten om verkeersvriendelijk te snoeien is niet af te dwingen.