Tijdens werkzaamheden aan het project Amerongen Regenwaterproof zijn in de oude kern van Amerongen archeologische vondsten gedaan. Zo zijn beenderen gevonden in de Drostestraat, waaronder een onderkaak, rib, ruggenwervel en schouderblad. Deze beenderen lagen los in de grond en zijn hoogstwaarschijnlijk afkomstig van geruimde graven. Mogelijk is de Drostestraat een randzone van een oude begraafplaats. De gemeentelijke archeoloog onderzoekt dit verder. Hij hoopt op korte termijn verdere details over deze vondsten te kunnen melden én een plan wat er met deze vondsten gaat gebeuren.

Vanaf maandag 10 januari verder met werkzaamheden

In december zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd, zodat dit geen overlast gaf rondom kasteel Amerongen in de kerstperiode. Omdat er ook gewerkt wordt aan de restauratie van de Margaretha Turnorlaan zijn de werkzaamheden van Amerongen Regenwaterproof tijdelijk stilgelegd. 
Vanaf maandag 10 januari worden de werkzaamheden in de Drostestraat weer opgepakt. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot medio februari. Tijdens deze werkzaamheden is de Drostestraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid. Tijdens de werkzaamheden kan door de werkzaamheden op de Margaretha Turnorlaan niet op deze laan worden geparkeerd en op de Drostestraat. Parkeren kan op de hoek van de Kersweg/Donkerstraat. Deze parkeerplaats wordt aangegeven via een omleidingsroute van kasteel Amerongen.

Afronding werkzaamheden in oude kern

Nadat de werkzaamheden in de Drostestraat zijn afgerond, wordt vanaf half februari nog gewerkt in de Holleweg (tussen het kruispunt met de Burg. Jhr. H. van den Boschstraat en de Kon. Wilhelminaweg). Daarna wordt het kruispunt voor Buitenlust opnieuw bestraat en zijn de werkzaamheden voor dit project in de oude kern van Amerongen afgerond.

De actuele planning en meer informatie over de werkzaamheden staat op: www.heuvelrug.nl/amerongenregenwaterproof.