Een prijsprikkel voor restafval betekent in de praktijk dat de afvalstoffenheffing voor huishoudens met weinig restafval (waar afval goed gescheiden wordt) lager is dan gemiddeld en voor huishoudens met meer afval hoger. Uit ervaring van andere gemeenten blijkt dat zo’n maatregel goed werkt om de hoeveelheid restafval te verminderen.

Dit najaar buigt de gemeenteraad zich over deze vraag. De discussie is niet nieuw. Vorig jaar zomer koos de raad ervoor het besluit een jaar uit te stellen en eerst een intensieve communicatie- en bewustwordingscampagne uit te voeren om restafval te verminderen. Deze campagne heeft effect gehad. In het eerste halfjaar is er gemiddeld per inwoner 3 kg minder restafval aangeboden dan in voorgaande jaren. Maar het is niet genoeg om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval, per inwoner per jaar, te halen. Vorig jaar zaten we op 129 kilo.

Er zijn nu vier scenario’s op hoofdlijnen beschreven. Eén waarbij geen prijsprikkel wordt ingevoerd; één waarbij de prijs van restafval wordt bepaald door hoe vaak de kliko wordt geleegd of een zak in de container wordt gestopt en twee scenario’s waarbij het gewicht van het restafval meetelt. Aan de raad wordt gevraagd een keuze te maken voor één van de scenario’s die vervolgens in meer detail wordt uitgewerkt. De beschrijving van de vier scenario’s staat op: www.heuvelrug.nl.

Praat mee op donderdag 6 oktober

De raad vergadert meerdere keren over het onderwerp voordat er in november een besluit wordt genomen. Inwoners en organisaties kunnen meepraten tijdens de beeldvorming die op donderdagavond 6 oktober op de agenda staat. Op: www.heuvelrug.nl/raad staat alle informatie over de vergaderingen van de raad en hoe u deel kunt nemen aan de beeldvorming.