De gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Adviesraad Sociaal Domein zoeken per oktober 2019 een nieuwe voorzitter voor de adviesraad Sociaal Domein.

De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen WMO-Raad UH) geeft de wethouder, die verantwoordelijk is voor het 'Sociale Domein', gevraagd en ongevraagd advies over het gevoerde en te voeren beleid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De raad bestaat uit ongeveer 12 leden en komt 8 tot 10 keer per jaar bijeen. Alle leden van de raad, en de voorzitter, wonen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De leden hebben een verschillende achtergrond. Het merendeel heeft ervaring in de zorgsector.

Wat vragen wij van u?  

U

  • heeft leidinggevende ervaring in de zorg of daarbuiten
  • bent in staat helder leiding te geven aan de vergaderingen
  • heeft aandacht voor de afzonderlijke leden en heeft gevoel voor teambuilding
  • kunt vanuit een helicopterview denken en meekijken
  • onderhoudt zo nodig contact met de wethouder(s),
  • vertegenwoordigt de raad naar buiten, bijvoorbeeld naar de pers en naar regionale Adviesraden Sociaal Domein
  • stelt samen met de secretaris de agenda vast
  • woont in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Deze functie is onbezoldigd. U ontvangt een vrijwilligersvergoeding volgens de regeling Wmo-raad Utrechtse Heuvelrug.

Uw brief met CV stuurt u uiterlijk 2 augustus aan de secretaris van de Adviesraad Sociaal Domein, via wmoraad.uh@gmail.com. De sollicitatiegesprekken zijn in de eerste week van september. Hierbij zijn wethouder Hans Waaldijk aanwezig en een afvaardiging van de Adviesraad Sociaal Domein.

Neem voor vragen over deze advertentie contact op met de secretaris van de adviesraad, Frederieke Linthorst (06 10 49 48 90) of met de huidige voorzitter, Teus Stahlie (06 27 86 17 03).