Het bestemmingsplan Driebergen Buitengebied, dat dateerde uit 2004 was aan herziening toe. Er is dan ook een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied opgesteld. Het betreft een conserverend bestemmingsplan, waarin behoudens de uitbreiding van een agrarische bedrijf op de Dwarsweg 4, geen ontwikkelingen zijn opgenomen.

Status

Het bestemmingsplan Driebergen Buitengebied is op 7 mei 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Op 20 december 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan op onderdelen herzien, dit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtsprak Raad van State van 30-06-2021 (202004461/1/R4). De herziening heeft betrekking op het landgoed Lindenhorst gelegen aan de Hoofdstraat. In de regeling voor dit landgoed is opgenomen dat onder de maatschappelijke bestemming die het landgoed kent ook een woonzorgcomplex passend is. Het in werking zijnde bestemmingsplan is raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) of via https://1581.ropubliceer.nl/(externe link).

Procedure

Tegen de herziene onderdelen van het bestemmingsplan staat tot en met 25 februari 2022 beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Contact

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleiders, Eline van Bemmel en Koen Vreeker, (0343) 56 56 00, of stuur een mail naar info@heuvelrug.nl.