In een bestemmingsplan (of beheersverordening) staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. 

Het bestemmingsplan bepaalt of op een bepaalde plek bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of een camping of manege. Ook wordt daarin geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Onderdelen van een bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • kaart(en) van het plan: een verbeelding of plankaart. Hierop staat waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen
     

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen bekijken

U kunt u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen online inzien(externe link)

Dit werkt als volgt. 

  • Vul eerst het adres in waar u meer informatie over wilt hebben. 
  • Klik daarna op de kaart. 
  • Aan de rechterkant verschijnt een balk met meer informatie over de bestemming(en) van de gronden. 
  • Op de afbeelding hieronder is met een rode cirkel aangegeven waar u de regels kunt vinden voor het door u gezochte adres 

Afspraak maken

U kunt ook langskomen in het gemeentehuis in Doorn. Maar alleen op afspraak: maak een afspraak.

Vooroverleg

U kunt ook een vooroverleg indienen. Dat kan via de webpagina Vooroverleg met de gemeente.