In een bestemmingsplan (of beheersverordening) staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. 

Het plan bepaalt of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een sportcomplex is toegestaan of een camping of manege. Ook wordt geregeld waar winkels, horeca, woningen en bedrijven mogen komen.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • één of meer kaarten van het plan: een verbeelding of plankaart. Hierop ziet u waar er bijvoorbeeld gebouwd en/of gewoond mag worden en waar bedrijven zich mogen vestigen
  • regels die bepalen of en hoe er gebouwd mag worden en hoe de grond gebruikt mag worden
  • een toelichting waarin het bestemmingsplan wordt uitgelegd en waarom voor die regels is gekozen
     

U kunt u de bestemmingsplannen en beheersverordeningen online inzien(externe link)

Dit werkt als volgt. U vult eerst het adres in waar u meer informatie over wilt hebben. Klik vervolgens op de kaart waardoor aan de rechterkant een balk verschijnt met meer informatie over de bestemming(en) van de gronden. Op de afbeelding hieronder is met een rode cirkel aangegeven waar u vervolgens de regels kunt vinden die bij het door u gezochte adres horen.  

Afspraak maken

Langskomen in het gemeentehuis in Doorn kan ook, maar alleen op afspraak: Maak een afspraak 

Vooroverleg

U kunt ook een vooroverleg indienen. Dat kan via de webpagina Vooroverleg met de gemeente.