De bestrijding van de eikenprocessierupsen is vanaf 1 juli verdrievoudigd.

Na de enorme uitbraak van de eikenprocessierups hebben we op basis van onze eigen inventarisaties en naar aanleiding van uw vele meldingen de locaties in beeld waar nesten zitten die overlast veroorzaken. Komt u een nest van de rups tegen in de gemeente, dan kunt u dit met een melding aan ons doorgeven. Heeft u processierupsen op een boom in uw tuin? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in.

Eikenprocessierupsen melden

De bomen met nesten zijn gemarkeerd met een lint. In rijen en lanen met bomen, wordt niet elke boom gemarkeerd, maar de boom aan het begin en de boom aan het eind. Tijdens het verwijderen van de nesten controleren we bij alle bomen of we alle nesten nu weg hebben gehaald.

De rupsen verpoppen zich de komende weken en vliegen dan uit als nachtvlinder. De overlast van de brandharen neemt op dat moment af omdat er geen actieve rupsen meer aanwezig zijn. Echter de lege nesten blijven nog wel een besmettingsbron of direct risico en verwijderen we daarom ook nog.

Op basis van de locatielijst met aangetaste bomen zetten we de bestrijding in. Hierbij hebben de locaties met een verhoogde prioriteit voorrang. Het kan zijn dat de behandeling van uw melding hierdoor iets langer duurt. Wij vragen hiervoor uw begrip. Op dit moment richt de bestrijding zich op de  locaties die bij ons al bekend zijn.

Ingekomen meldingen beoordelen wij op locatie.

  • Is de locatie al opgenomen in de locatielijst, dan wordt de melding meegenomen in de bestaande lijst. Op meldingen bij bomen die niet op gemeente eigendom staan is het aan de perceeleigenaar om actie te ondernemen. Wij adviseren u dan contact op de te nemen met de betreffende perceeleigenaar.
  • Is het een locatie die nog niet in de locatielijst is opgenomen, dan worden deze meldingen van nieuwe locaties opgenomen voor een tweede bestrijdingsronde.

In de bestrijding is een onderverdeling gemaakt op basis van de dorpen.

Zo hebben we nu  teams werkzaam in Driebergen-Rijsenburg, in Leersum en Amerongen, in Overberg, Maarsbergen en Maarn. Vanaf 8 juli start ook een team in Doorn. Als de massa van de nesten verwijderd is, starten we een nieuwe ronde met de laatste locaties. We verwachten nog meerdere weken nodig te hebben om de grote massa aan nesten te verwijderen voordat we de laatste locaties kunnen behandelen.

Bent u ook zo benieuwd hoe ze dat doen? De bestrijding wordt uitgevoerd door middel van een hoogwerker met daarin de zuigapparatuur. De werknemers dragen beschermende kleding tegen de brandharen. Geeft u  de bestrijders de ruimte en houdt u voldoende afstand tot de werkzaamheden, want bij de werkzaamheden kunnen wij niet voorkomen dat er brandharen vrijkomen.

Bestrijd rupsen niet zelf

Bestrijd de rupsen niet zelf. Komen de rupsen in de woning dan kunnen zij het beste, met handschoenen aan, bespoten worden met haarlak of lijmspray. Trap of sla ze niet dood. Elke rups heeft minstens 700.000 brandharen die loslaten en zich verspreiden als de rups geïrriteerd raakt. De rupsen die ingespoten zijn, gaan dood en moeten in de tuin worden begraven.