College Utrechtse Heuvelrug wil milieustraat zaterdag weer openstellen en dienstverlening verbeteren.

De enorme rijen auto’s voor de milieustraat in Doorn bij de eerste lockdown in maart staan iedereen nog helder voor de geest. Om de toename van bezoekers in goede banen te leiden moesten medewerkers van andere teams bij de gemeente ingezet worden en was het uiteindelijk nodig om de zaterdagopening tijdelijk te schrappen. Hier wil het college van burgemeester en wethouders van Utrechtse Heuvelrug vanaf. Wethouder afval Hans Waaldijk: ”Voor veel inwoners is de zaterdag de aangewezen dag om naar de milieustraat te gaan. En niemand vindt het fijn om lange tijd in de wachtrij te staan. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende toezicht en begeleiding op de milieustraat aanwezig is: om te garanderen dat afval in de juiste bak belandt én om oneigenlijk gebruik te voorkomen, bijvoorbeeld door bedrijven of mensen van buiten de gemeente.”

Bezoek op afspraak

Het college heeft daarom besloten om te gaan werken met bezoek op afspraak. Ieder huishouden kan vier keer per half jaar een bezoek inplannen. Dit gaat digitaal via computer, laptop of smartphone. Bij het inloggen is direct te zien welke data en tijden beschikbaar zijn, en hoeveel “bezoektegoed” je hebt. Inwoners die niet over digitale middelen beschikken, kunnen dit telefonisch regelen.

Wethouder Hans Waaldijk: “Het idee is niet nieuw: corona was voor een aantal gemeenten aanleiding om op deze werkwijze over te gaan. De ervaringen zijn zo positief dat ze besloten hebben om ook na corona hiermee door te gaan. Wij maken gebruik van hun ervaringen.”

Nieuwe werkwijze beschikbaar in december

In december is een uitvoerige uitleg over de nieuwe werkwijze beschikbaar. De nieuwe werkwijze geldt voor de milieustraat Velperengh in Doorn en gaat per 2021 in. Halverwege het jaar wordt een evaluatie uitgevoerd en gekeken of aanpassingen nodig zijn.

Voor inwoners uit Leersum, Amerongen en Overberg die gebruik maken van de milieustraat Remmerden verandert er niets zolang het contract voor het gebruik van Remmerden nog loopt. Dit is tot 1 mei 2021. Vanaf die datum kunnen alle inwoners van gemeente Utrechtse Heuvelrug gebruik maken van de milieustraat Velperengh in Doorn en moeten zij een afspraak maken voor een bezoek aan de milieustraat.