Wat begon als een pilotproject is inmiddels de standaard geworden: in de hele gemeente zamelt Biga Groep afgedankte kleding en ander textiel in. Volgende week worden als laatste de containers van Sympany in Driebergen vervangen door de opvallende paarse textielbakken van Biga Groep.

Door de samenwerking met Biga Groep kunnen we werk bieden aan mensen voor wie het hebben van een baan niet vanzelfsprekend is. Ook bij het bedrijf dat het ingezamelde textiel na inzameling sorteert, werken veel mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels in de regio; een ander deel gaat naar Oost Europa. Niet herbruikbare kleding wordt hergebruikt als isolatiemateriaal, in de auto-industrie. De slechtste kwaliteit komt als poetslap terug. Zo is onze textielinzameling een mooie combinatie van recyclen en maatschappelijke winst.

Er verandert niets aan de textielcontainer van de Eurowinkel aan de Oranjelaan in Driebergen. Herbruikbare kleding die daar naartoe wordt gebracht, komt ten goede aan de Stichting VluchtelingKinderen.

Naast de inzameling via de textielcontainers, zamelt Biga Groep textiel ook huis-aan-huis in. De volgende inzamelronde staat gepland in oktober.