Biodiversiteit en groenbeheer

Ook in onze gemeente merken we goed dat het klimaat aan het veranderen is. Vorig jaar hadden we een erg warm en droog voorjaar. Met grote gevolgen voor het openbaar groen. Dit jaar is het compleet anders. Het is nat en koud. Op veel plekken hadden we wateroverlast. De extremen lijken groter te worden. Dit heeft gevolgen voor onze beplanting. Niet alle beplantingssoorten kunnen hier goed tegen. Een grote biodiversiteit (soortenrijkdom) draagt bij aan minder uitval.

Wij hebben biodiversiteit hoog op de agenda staan. Dit betekent dat we bij veel werkzaamheden ook naar biodiversiteit zoeken. Is verharding aan vervanging toe? Dan bekijken we eerst of er wel verharding voor terug moet komen. In de soortkeuze bij de aanschaf houden we als dat kan rekening met gebiedseigen soorten én met een meerwaarde voor het insectenleven. We helpen bewoners bij het vergroenen. De tegeltaxi is er voor het afvoeren van de bestrating. In het landelijk gebied versterken we kleine landschapselementen. We ondersteunen agrariërs en landeigenaren bij erfbeplantingen, houtwallen en boomgaarden. Ons beheer stemmen we steeds meer af op het verder versterken van de biodiversiteit. Op de informatiepagina Biodiversiteit staat een overzicht van waarin we bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. 

Groenbeheer

We voeren werkzaamheden uit op het gebied van groenbeheer. Het is erg vochtig buiten en beplanting groeit als kool. Ook het gras en het onkruid. Onze aannemers en onze eigen dienst werken hard om de groei-explosie te bestrijden. Hagen en overhangend groen worden geknipt. Onkruid in beplanting wordt bestreden. Op de verharding is de aannemer volop aan het stomen en borstelen. De gazons zijn in de MaaiMeiNiet-maand niet gemaaid om extra bij te dragen aan de voedselvoorziening van de wilde bij. Deze gazons worden nu weer gemaaid. Dit zorgt de eerste paar maaibeurten voor meer grasafval. We verwachten dat de gazons er eind juni weer strak bij liggen. 

Ook worden in alle dorpen de wegbermen gemaaid. Dit doen we twee keer per jaar. Tijdens de eerste ronde maaien we alleen de eerste rand (meter) en hier en daar pluksgewijs. Zo blijft voor insecten en kleine fauna er genoeg voeding en beschutting over. Op veel plekken bloeien de bermen op de hele zomer door. In het najaar worden alle wegbermen een tweede keer gemaaid.