Wilt u uw woning levensloopbestendig maken maar krijgt u het niet rond? Dan is de Blijverslening misschien een oplossing. Met deze lening kunt u maatregelen nemen waarmee u langer thuis kunt blijven wonen. Bijvoorbeeld het aanpassen van de badkamer of een slaapkamer op de begane grond.

Een Blijverslening is een (tweede) hypotheek op de woning tussen € 2.500 en € 30.000. Heeft u al een hypotheek op de woning? Dan mag het bedrag van deze hypotheek en de Blijverslening samen, niet méér dan 80% van de WOZ-waarde van de woning zijn.

Voor wie is het bedoeld?

  • U of iemand uit uw gezin heeft een zorgvraag waardoor aanpassing van de woning nodig is
  • U wilt uw woning (preventief) levensloopbestendig maken. U bent 55 jaar of ouder. Als er twee aanvragers zijn dan is in ieder geval een van beide 55 jaar of ouder. U woont ten minste drie jaar in de woning

Vragen over de Blijverslening kunt u stellen aan Charlotte Derksen via (0343) 56 56 00 of info@heuvelrug.nl. Zij geeft uw gegevens door aan een woonadviseur van het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug. De woonadviseurs adviseren u over de gewenste aanpassingen aan uw woning. De eerste aanvraag voor de Blijverslening doet u bij de gemeente.

Een Blijverslening aangevraagd. En dan?

Vinden wij dat uw situatie geschikt is voor een Blijverslening? Dan krijgt u van ons een toewijzingsbrief én een aanvraagformulier om de Blijverslening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland aan te vragen. Het Stimuleringsfonds bekijkt of uw aanvraag haalbaar is. Zo ja, dan krijgt u een offerte voor de Blijverslening, die u ondertekent en terug stuurt naar SVn. Hierna ontvangt u bericht over het afhandelen van uw lening. Bij een negatieve toetsing krijgt u geen Blijverslening.

De kosten voor een Blijverslening bestaan (naast de lening zelf) uit afsluitkosten, notariskosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur.