U heeft een vergunning nodig: 

 • voor het kappen van bomen met een stamomtrek van 94 cm of meer (minimaal een doorsnee van 30 cm) op 1.30 m hoogte
 • voor het ingrijpend snoeien van bomen (knotten bijvoorbeeld) en in gevallen waarbij het nodig is om meer dan 20 procent van het kroonvolume weg te halen

U heeft géén kapvergunning nodig:

 • voor het kappen van bomen met een stamomtrek van minder dan 94 cm hebben op 1.30 m hoogte
 • voor het kappen van ruwe berken (Betula pendula), de Amerikaanse vogelkers en gewone coniferen
 • bij periodiek snoeien voor regulier onderhoud van een knotboom, gekandelaberde boom, leiboom of hakhout
 • voor vakkundige snoei waarbij minder dan 20% van het kroonvolume wordt weggehaald

Let op

Het kan zijn dat er alsnog voor het kappen een aanlegvergunning nodig is op grond van het bestemmingsplan. Neem hierover contact op met de gemeente.

Is de boom al dood of wilt u alleen dunnen?

Voor het kappen van dode bomen en dunnen van houtopstand van vergunningplichtige bomen is een schriftelijke melding genoeg. U mag niet kappen vóór onze schriftelijke bevestiging dat het om dode houtopstand of dunnen gaat en u de bomen mag vellen. U betaalt voor een melding geen leges

Hoe het werkt?

Na de vergunningaanvraag komt onze boomadviseur langs. Het advies van de boomadviseur is onderdeel van de beschikking en bepaalt of de vergunning wordt toegekend of geweigerd. Uw belangen vergelijken wij met de weigeringscriteria uit de Bomenverordening 2013 Utrechtse Heuvelrug.

U krijgt geen vergunning als wij andere belangen belangrijker vinden. Bijvoorbeeld:

 • de boom heeft natuurwaarden
 • de boom heeft milieuwaarden
 • de boom heeft cultuurhistorische waarde
 • de boom heeft landschappelijke waarde
 • de boom heeft waarde van stads- en dorpsschoon
 • de boom heeft waarde voor recreatie en leefbaarheid

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom
 • Controleer via Omgevingsloket online of u een vergunning nodig heeft
 • Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven)
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Bij een zieke boom voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe
 • Voeg een situatietekening of -schets toe met daarop waar de boom/bomen precies ten opzichte van het woonhuis, de perceelgrenzen en andere bomen in de directe omgeving staan. Zonder situatietekening/-schets nemen wij uw aanvraag niet in behandeling

Noodkap aanvragen

Hiervoor doet u een normale vergunningaanvraag en maakt u tegelijk telefonisch melding van de noodsituatie. Als de boomdeskundige (na inspectie) de noodzaak bevestigd, geven wij toestemming voor noodkap. De vergunningprocedure gaat wel gewoon door. Zijn er toch nog redenen om te weigeren? Dan kan het zijn dat wij een herplantplicht opleggen.

Komen wij kijken of een vergunning aanvragen nut heeft?

De gemeentelijke boomadviseur komt pas kijken nadat u een aanvraag heeft ingediend voor een omgevingsvergunning. Wilt u toch vooraf advies, neem dan contact op met een hovenier of boomadviesbureau.

Wat kost het?

Het bedrag dat u voor het kappen betaalt bestaat uit:

 • een basisbedrag
 • een bedrag per boom
 • de kosten voor publiceren