Een onderstation is een elektrische installatie in het hoogspanningsnet. Het maakt een verbinding tussen twee of meer hoogspanningsnetten of vormt een aansluitingspunt op het hoogspanningsnet. Een onderstation staat bovengronds. 

We gebruiken steeds meer energie. Daarvoor zijn steeds meer hoogspanningskabels in de grond nodig en worden bestaande hoogspanningsstations aangepast en nieuwe aangelegd. Ook in onze gemeente is een nieuw onderstation nodig, zodat er straks voldoende stroom is om meer treinen te laten rijden. En te voldoen aan het programma Hoogfrequent Spoorvervoer(externe link). Aannemer Van Gelder gaat in opdracht van ProRail hiervoor aan de slag. Het onderstation komt tussen het spoor en de A12 te liggen. Ook komt er een nieuw kabeltraject vanaf het hoogspanningsstation Driebergen-Rijsenburg naar het nieuwe onderstation.

 artist impression van het nieuwe onderstation

Planning werkzaamheden november

  • Van 21 tot 25 november (alleen overdag): Natuurgebied Noordhout, Traaij
  • Van 26 november 01.00 uur t/m 28 november 05.00 uur: Spoortracé tussen Driebergen en Maarn
  • Van 26 november 16.00 uur t/m 28 november 05.00 uur: Natuurgebied Noordhout, Traaij

Wat merkt u ervan?

Er wordt vanaf vrijdagnacht aaneengesloten doorgewerkt tot maandagochtend. Vooral sloopwerkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken. Mogelijk merkt u dat er ook tijdens de nachtelijke uren mensen door het bos lopen of ervaart u licht- of geluidsoverlast. Ook zal er een kleine bouwkeet en mobiel toilet worden geplaatst. Het spoor zal worden bereden met diverse werktreinen en materieel. We begrijpen dat dit vervelend kan zijn. Daarom probeert de aannemer zoveel mogelijk rekening te houden met de omgeving.

Ecoloog

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. Gedurende de voorbereiding van de werkzaamheden is er een ecologisch werkprotocol opgesteld. De aannemer werkt volgens dit protocol, waardoor geen grote schade wordt toegebracht aan de flora en fauna in de omgeving. Ook is er extra aandacht voor beschermde diersoorten. Een voorbeeld van een getroffen maatregel is het afvoeren van puin en grond via het spoor en niet via het bos. Ook zullen er geen grote sloopkranen of vrachtwagens door het bos worden verplaatst.

Vragen aan ProRail

Voor vragen over dit project kunt u terecht bij ProRail. Zij zijn bereikbaar via www.prorail.nl/contact(externe link) of bel (0800) 776 72 45 op werkdagen van 8.00 tot 18.30 uur. Bij noodgevallen of ernstige overlast kunt u hen ook buiten kantoortijden bereiken.

Op www.prorail.nl/spoorwerk(externe link) staan de werkzaamheden van ProRail in de buurt. Daar kunt u zich ook aanmelden voor nieuwsupdates per-mail: https://mijnprorail.prorail.nl(externe link).