Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 10 juli 2019 besloten een brief te sturen aan Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het college verzoekt hiermee om versneld in actie te komen om medewerking te verlenen aan de overdracht en verkoop van de Vestia woningen in Leersum aan een lokale corporatie. Aanleiding hiervoor is de slechte staat van de woningen en het feit dat Vestia de prestatieafspraken over verduurzaming niet na komt vanwege de reorganisatie  van Vestia.

De gemeente is samen met de huurdersorganisatie van de Vestia woningen sinds het voorjaar 2018 in gesprek met Vestia over de klachten van de huurders over de woningen. De klachten gaan voornamelijk over tocht en vochtigheid; het beperkte onderhoud van de woningen en de slechte bereikbaarheid van Vestia voor het indienen en behandeling van klachten.

Wethouder Jorg: “Het college vindt het belangrijk dat ook huurders van Vestia woningen in een goed onderhouden en behaaglijke woning kunnen wonen.”