Het college is tot de conclusie gekomen dat de omgevingsvergunning voor de bouw van een ALDI-supermarkt aan de Appelgaard in Driebergen-Rijsenburg moet worden geweigerd, omdat het bouwplan niet voldoet aan redelijk eisen van welstand. Het college komt daarmee terug van zijn eerdere standpunt in het ontwerpbesluit. De reden hiervoor is dat het bouwplan na het ontwerpbesluit niet is aangepast en de bezwaren van de welstandcommissie dus niet zijn weggenomen.

Bovendien stelt het college de raad voor tot een definitieve weigering van de verklaring van geen bedenkingen te besluiten. De reden hiervoor is dat de raad eerder een negatief ontwerpbesluit heeft genomen en de beoordeling van de daartegen ingediende zienswijze door aanvrager niet tot een andere afweging leidt.