De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft een principeverzoek ontvangen om 12 woonstudio’s te realiseren in het bestaande winkelpand op het adres Rijksstraatweg 96 in Leersum. Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 16 juni 2020 dit verzoek besproken. Het college is positief over dit initiatief, dat voorziet in zelfstandige wooneenheden binnen het sociale segment in de vorm van ‘flexwonen’. Doelgroep voor de wooneenheden zijn kwetsbare inwoners die voldoende zelfredzaam zijn, maar die op sommige gebieden ondersteuning nodig hebben en geleidelijk weer naar volledig zelfstandig wonen worden begeleid. Bijvoorbeeld mensen met schulden, een klein inkomen en/of een woonprobleem, door bijvoorbeeld relatiebreuk of echtscheiding. De bewoners krijgen een contract voor bepaalde tijd tot het wettelijk maximum van twee jaar.

Met dit plan wordt invulling gegeven aan gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals voorzien in de vraag naar betaalbare woningen voor bijzondere doelgroepen, uitbreiding en verbreding van zorgvoorzieningen in de dorpen en (duurzame) transformatie van leegstaande gebouwen. Een reeds lang leegstand pand met bijbehorend perceel wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe functie.

Wethouder Rob Jorg: “Gezien de vraag naar betaalbare woningen voor bijzondere groepen en de doelstellingen van dit project, mag dit initiatief een kans krijgen in onze gemeente. Het concept flexwonen is een belangrijke aanvulling op het beperkte aanbod van betaalbare huurwoningen in onze gemeente, specifiek voor kwetsbare inwoners.”

Het college hecht eraan dat tijdig participatie van omwonenden plaatsvindt, voordat het plan wordt uitgewerkt. Initiatiefnemer wil daar ook voorrang aan geven en geeft daar samen met Welkom, de organisatie die het woonconcept gaat uitvoeren, invulling aan.