Heuvelrug Wonen wil het verouderde appartementengebouw aan de Catharijnestraat in Driebergen-Rijsenburg vervangen door een nieuw duurzaam complex met 22 appartementen. Het huidige complex is vlak na de oorlog gebouwd en sluit in veel opzichten niet meer aan bij de huidige eisen. Het nieuwe duurzame complex biedt een gevarieerd aanbod, waaronder 12 levensloopbestendige woningen in de sociale huursector. Het college is positief over dit plan en stelt nu de raad voor het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

In het nieuwe complex komen 22 appartementen. Acht meer dan het huidige aantal. Dit sluit goed aan bij het beleid van gemeente en provincie om binnen het stedelijk gebied kansen te zien om meer woningen te bouwen. Het ontwerp bestaat uit een middendeel van vier lagen. Met aan weerszijden delen van drie lagen (zie afbeelding). Rondom het gebouw is ruimte voor groen.

Van de 22 woningen zijn 12 woningen levensloopbestendig. Alle woningen zijn per lift bereikbaar. In combinatie met de ligging direct naast alle voorzieningen in het centrum zijn de woningen zeer geschikt voor senioren. Comfort en duurzaamheid staan centraal binnen het ontwerp. Alle appartementen vallen binnen de sociale huursector. Wethouder Jorg: “Dit is een mooi plan, omdat hierdoor acht extra sociale huurwoningen worden toegevoegd en we kwalitatief betere woningen krijgen die goed in de buurt passen en minder energie verbruiken”.

Naar aanleiding van het besluit van het college wordt de aan de raad voorgesteld om het gewijzigd bestemmingsplan vast te stellen. Na vaststelling van het bestemmingsplan komt er een publicatie in De Kaap/De Stichtse, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Daarnaast wordt het plan raadpleegbaar gemaakt via www.ruimtelijkeplannen.nl.