Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrechtse Heuvelrug stelt de gemeenteraad voor om de Bomenverordening 2013 te actualiseren. Het gaat voornamelijk om technische wijzigingen gebaseerd op de Wet natuurbescherming. Met de Bomenverordening worden houtopstanden beschermd, door het opnemen van een vergunningenstelsel en meldingsplicht. Een houtopstand is - simpel gezegd - een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend.

Door de Bomenverordening 2013 aan te laten sluiten op de Wet natuurbescherming worden bomen, heesters en struiken beter beschermd. Tot slot wordt het mogelijk om een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen op verzoek te verlengen.

Wethouder Chantal Broekhuis benadrukt het belang van de bomenverordening: “We wonen in een prachtige groene gemeente. Inwoners hechten grote waarde aan de bos- en boomrijke omgeving met beeldbepalende bomen. Om die belangrijke waarde te beschermen, moeten we er bewust mee omgaan en goed afgewogen keuzes maken. Samen met de groene organisaties werken we hier aan. De verduidelijking van de bomenverordening helpt ons om het goed omgaan met de bomen te blijven controleren.”

De bomenverordening is een belangrijke schakel in het behoud van het groen in de gemeente. Een bomenverordening alleen is echter niet genoeg. De komende jaren wil de gemeente zich richten op het verder ontwikkelen van groenbeleid en op een goede uitwerking in de Verordening fysieke leefomgeving. Naar verwachting wordt het voorstel voor aanpassing van de bomenverordening in januari 2022 in de gemeenteraad behandeld.