Afwegingskader en uitvoeringsstrategie wegbeheer.

De gemeente wil de openbare ruimte zo optimaal mogelijk onderhouden. Hiervoor zijn beheerplannen opgesteld, waarin staat hoe het onderhoud wordt geregeld. Deze plannen zijn recent door de raad vastgesteld. Het college is daar blij om, want onderhoud is hard nodig. Dat wordt ook door veel van de inwoners onderschreven. Maar omdat niet alles tegelijk kan worden onderhouden, is het belangrijk prioriteiten te stellen. Hiervoor heeft het college een afwegingskader en uitvoeringstrategie voor het wegbeheer ontwikkeld. Deze aanpak wordt in december met de raad besproken.

Er zijn veel plekken in de gemeente waar het nodig is om stevig onderhoud te plegen. Hiervoor is extra budget gevraagd bij de begroting en dit is ook toegekend in de raadsvergadering van 9 november. Nu is het zaak om volgens planning het onderhoud voortvarend op te pakken. Met behulp van het afwegingskader wordt prioriteit gegeven aan de wegen en fietspaden waar grote schades zijn in combinatie met intensief gebruik. Dit zijn bijvoorbeeld de doorgaande wegen en fietspaden. De prioriteit ligt bij het veilig houden van deze wegverhardingen.

Bij het wegbeheer worden geregeld verschillende soorten inspecties gehouden. Daarnaast komen er meldingen binnen van inwoners. Wethouder Gerrit Boonzaaijer: “Wij zijn blij met alle meldingen van onze inwoners. Het helpt ons naast onze structurele inspecties om op tijd gevaarlijke situaties te verhelpen. En we gebruiken deze informatie ook om de goede prioriteiten te stellen.”

Dorpsgerichte aanpak

In de uitvoeringsstrategie is het de bedoeling zoveel mogelijk dorpsgericht te werken. Zo is het voorstel om in 2021 in Amerongen en Doorn te starten. Deze aanpak loopt gelijk aan die van de rioleringsprojecten. Daar waar nodig en mogelijk is ‘werk-met-werk-maken’ het uitgangspunt. Voor de dorpen die in een betreffend jaar niet aan de beurt zijn, wordt een bedrag gereserveerd om aan de minimale veiligheid te voldoen. Het college verwacht de komende jaren duidelijk zichtbaar te zijn in de openbare ruimte.