Op maandag 3 oktober 2022 is om 19.30 uur in Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 in Doorn een openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften. Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 19.30-20.00 uur  Bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit tot het instellen van een inrijverbod voor vrachtverkeer Driebergen-Rijsenburg

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer kan. Voor informatie en het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften (0343) 56 56 00.