Op maandag 4 juli 2022 is er om 20.00 uur in het Cultuurhuis Pléiade, Kerkplein 2 te Doorn een openbare hoorzitting van de commissie bezwaarschriften.

Behandeld wordt (wijzigingen voorbehouden):

  • 20.00-21.00 uur:  bezwaarschriften tegen het verlenen van een omgevingsvergunning voor kamerverhuur in strijd met het bestemmingsplan aan de Sparrenlaan 48 in Doorn

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. Voor meer informatie en het inzien van de stukken kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het secretariaat van de commissie bezwaarschriften: (0343) 56 56 00.