Wat is het?

Een cultuursubsidie levert, onder bepaalde voorwaarden, een bijdrage aan:

 • culturele activiteiten die (voor de duur van de cultuurnota) jaarlijks terugkeren;
 • een subsidie voor één activiteit of project. De duur van de activiteit of project is niet van belang.

Activiteiten of projecten hebben één of meer van onderstaande aspecten in zich:

 • inwoners stimuleren in het meedoen aan culturele (educatieve) activiteiten, met speciale aandacht voor jeugd en ouderen;
 • culturele evenementen op erfgoedlocaties of in de natuur stimuleren;
 • identiteitsdragers/kernwaarden van de lokale cultuur stimuleren en/of zichtbaar te maken;
 • culturele instellingen stimuleren om onderling of met derden samen te werken;
 • samenwerking tussen cultuur, recreatie/toerisme, natuur/landschap en erfgoed stimuleren.

Online aanvragen

Deze aanvraag doet u met DigiD of eHerkenning (niveau 2+). Vraagt u namens uzelf aan dan gaat u automatisch verder naar DigiD. Vraagt u namens een organisatie aan dan gaat u automatisch verder naar eHerkenning.

Subsidie aanvragen

Subsidie vaststellen

Hoe werkt het?

Jaarlijkse subsidies worden uitsluitend verstrekt voor de volgende activiteiten uit de cultuurnota:

 • het coördineren van culturele informatie digitaal en fysiek;
 • het verbinden van onderwijs en cultuur door cultuurcoaches;
 • het organiseren van de Beursvloer;
 • het organiseren en uitreiken van de Cultuurprijs;
 • het organiseren van een cultureel programma voor basisscholen;
 • het organiseren van een gemeentebreed cultureel (jeugd) evenement;.
 • het organiseren van een cultureel programma rondom cultuur- en dorpshuizen.

Eenmalige subsidies worden uitsluitend verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan:

 • ontplooiing van culturele talenten van inwoners;
 • versterking van de as van cultuur, erfgoed en natuur/landschap;
 • samenwerking tussen culturele instellingen onderling en daarbuiten.

Wat moet ik doen?

Vindt u dat uw activiteit of project voldoet aan de voorwaarden dan kunt u met het formulier onder het tabblad 'Documenten' een aanvraag indienen.

Wanneer vraag ik aan?

Uw aanvraag moet uiterlijk 4 weken en maximaal 5 maanden voor start van de activiteiten bij ons binnen zijn.