Omgevingsplan

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. U krijgt hiermee te maken als u zelf of iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Denk aan verbouwen, een boom kappen of een bijgebouw plaatsen. Wat houdt de Omgevingswet precies in? In deze reeks nemen we u daar stap voor stap in mee. Deze keer: het Omgevingsplan.

Regels voor de leefomgeving

Stel u wilt een woning bouwen, uw bedrijfsgebouw uitbreiden of een dakkapel bouwen. Hoe weet u dan of dit mag? Dit en nog veel meer vindt u straks in het Omgevingsplan. Iedere gemeente moet vanaf 1 januari zo’n plan hebben dat beschrijft wat er wel en niet mag in uw leefomgeving. Dat is de ruimte rond de woningen en alle overige ruimte in het dorp en het buitengebied. De regels uit het Omgevingsplan zijn gebaseerd op beleid, bijvoorbeeld voor wonen. Dat beleid is weer gebaseerd op de Omgevingsvisie (waar we vorige week in deel 2 van deze reeks op in gingen).

Bundelen van regels

De regels voor de fysieke leefomgeving zijn nu versnipperd. Ze zijn vastgelegd op verschillende plaatsen en manieren. Bijvoorbeeld in bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels. In het Omgevingsplan komen deze regels straks voor een groot deel samen. Naast bouwregels staan hier ook regels in voor bijvoorbeeld geluid en geurhinder.

Omgevingsplan Utrechtse Heuvelrug

Het Omgevingsplan van onze gemeente is in de maak. Het omzetten en bundelen van alle bestemmingsplannen, verordeningen en rijksregels in een Omgevingsplan kost veel tijd. We werken aan een gebiedsgerichte opbouw van het Omgevingsplan. We beginnen bij Amerongen en richten ons daarna stap voor stap op de andere dorpen en het buitengebied. Daarbij vinden we het belangrijk u als inwoners zoveel mogelijk te betrekken. Daarom organiseren we op verschillende manieren participatie en inspraak. Via onze gemeentelijke kanalen houden we u hierover op de hoogte.

Volgende week: Wat verandert er op het gebied van omgevingsvergunningen? Meer weten? Kijk op www.heuvelrug.nl/omgevingsplein.

Dit is de derde in een reeks artikelen over de nieuwe Omgevingswet. Tot eind van het jaar komt er wekelijks een onderwerp aan de orde.