Vanaf eind januari vindt er voor de derde keer onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte in onze regio. Twee onderzoekslijnen doorkruisen de gemeente Utrechtse Heuvelrug nabij Driebergen-Rijsenburg. Eerder is al onderzoek gedaan in deze omgeving (2020) en in de omgeving van Maarn en Doorn (2019). Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief aan huis. Het onderzoek duurt een aantal weken.

Het onderzoek in de ondergrond is seismisch onderzoek. Het maakt deel uit van een landelijk onderzoek om informatie te verzamelen over de ondergrond in Nederland. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. De onderzoekslijnen lopen aan de noordzijde en ten westen van het dorp Driebergen-Rijsenburg.

Op 20 januari starten de werkzaamheden en worden onderzoekslijnen uitgezet. Vanaf 25 januari vinden voorbereidende boorwerkzaamheden plaats. Tussen 27 januari en 2 februari vindt het seismisch onderzoek plaats. Daarbij worden geluidsgolven de grond in gebracht, er kan dan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren.

SCAN

Als onderdeel van de energietransitie ziet het Rijk kansen om met aardwarmte een deel van onze warmtevraag in huizen, kantoren en voor bepaalde industrie te verduurzamen. Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de bodem aanwezig is. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert daarom het landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. Met als doel nauwkeuriger te kunnen inschatten waar aardwarmtewinning mogelijk is. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en Energie Beheer Nederland (EBN). Eerder is al onderzoek gedaan in dezelfde omgeving (2020) en in de omgeving van Maarn en Doorn (2019). De resultaten van dit onderzoek laten zien dat er aardlagen aanwezig zijn waaruit aardwarmte gewonnen zou kunnen worden. Met dit nader onderzoek wordt een nog nauwkeuriger beeld van de ondergrond opgehaald.

Veilig en verantwoord

Het seismisch onderzoek is een vervolg op een eerdere onderzoeken. Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN is uitvoerder van dit onderzoek en heeft al jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid.

Meer informatie

Om ervoor te zorgen dat de omgeving goed geïnformeerd is, werkt EBN samen met onze gemeente aan de informatievoorziening. De directe omgeving wordt voorafgaand aan de uitvoering via een brief door EBN geïnformeerd.

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website zijn onder ‘Waar doen we onderzoek’ ook kaartjes terug te vinden waar het seismisch onderzoek wordt uitgevoerd.