In maart werd Nederland overvallen door het coronavirus. Dat betekende dat veel stil kwam te liggen. Ook de start van Doe Maarn Mee! Gelukkig heeft de gemeenteraad wel in juli het procesplan met de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld, dat door de initiatiefnemers van de perimetergroep en de gemeente samen is opgesteld. Na de zomer is met elkaar de organisatie om verder invulling te geven aan Doe Maarn Mee en de co-creatie opgestart. Helaas bleken de ideeën over hoe we dat op de juiste manier kunnen doen, tussen een deel van de initiatiefnemers en de andere leden van de voorbereidingsgroep te veel van elkaar te verschillen en zijn we tot de conclusie gekomen dat dat niet meer lukte met de huidige samenstelling van deze groep. Dat neemt niet weg dat Doe Maarn Mee verder gaat op basis van het vastgestelde procesplan. De betrokken organisaties zijn hier over al geïnformeerd.

De gemeente is zich ervan bewust dat in het dorp mogelijk het gevoel bestaat dat de gemeente nu bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het vervolg gaat in nauwe samenwerking met het dorp, met álle belanghebbenden en betrokkenen, zowel in de voorbereiding als in het co-creatieproces. De betrokken organisaties, verenigingen en commissies zijn hier over al geïnformeerd.

De komende maanden gaat de onafhankelijke procesbegeleider die door de voorbereidingsgroep is geselecteerd met de betrokken organisaties, verenigingen en commissies in Maarn en Maarsbergen in gesprek om zo verder vorm te geven aan de manier waarop iedereen kan meedenken en meedoen aan Doe Maarn Mee. Zo nemen dorp en gemeente samen de verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de maatschappelijke voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en Maarsbergen.

Doe Maarn Mee is het plan om samen invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Voorzieningen waar onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw bij elkaar komen. Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de toekomst. Begin volgend jaar volgt dan meer informatie over hoe het proces er uit gaat zien.