Het is een grote en belangrijke stap in het co-creatieproces van Doe Maarn Mee (DMM). Het masterplan met het advies van de Werkgroep DMM is klaar en werd woensdag 21 september aangeboden aan het college. De wethouders Karin Oyevaar en Gerrit Boonzaaijer namen het plan in ontvangst. Het college gaat de uitkomst van het masterplan nu bestuderen en naast de kaders van de gemeenteraad leggen. Dan volgt een voorstel aan de raad. De verwachting is dat het voorstel eind van het jaar naar de raad gaat en dat besluitvorming begin 2023 plaatsvindt.

Doe Maarn Mee is het co-creatieproces om samen invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Voorzieningen voor onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw. Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de toekomst. In het co-creatieproces hebben inwoners, organisaties en medewerkers van de gemeente samengewerkt. Zo nemen dorp en gemeente samen de verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de maatschappelijke voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en Maarsbergen.