De gemeenteraad van gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft op 23 december besloten twee initiatieven voor zonnevelden de gelegenheid te geven hun plannen verder uit te werken. Het gaat om een zonneveld van 11 hectare verdeeld over twee locaties aan de Eindseweg in Overberg en een zonneveld van 12,5 hectare aan de Amerongerwetering in Amerongen. De twee plannen zijn het resultaat van een uitvraag die de gemeente deze zomer deed aan de markt voor het realiseren van maximaal 25 hectare aan zonnevelden.

Afgelopen zomer bood de gemeente initiatiefnemers de mogelijkheid een plan in te dienen voor het realiseren van een zonneveld. De gemeente ontving vijf plannen, goed voor in totaal meer dan 50 hectare. Er is een selectie gemaakt op basis van de kwaliteit van de plannen, waarbij ook is gekeken naar de gevolgen voor biodiversiteit, natuur, het landschap en er is gezocht naar vernieuwende oplossingen.

De initiatiefnemers zullen de komende tijd hun plan met de omwonenden verder uitwerken. In samenspraak met de omwonenden kan het plan nog aangepast worden. Ook moeten de initiatiefnemers onderzoeken uitvoeren om bijvoorbeeld de effecten op de bodem of de biodiversiteit aan te tonen. De gemeenteraad zal vervolgens op basis van deze uitgewerkte plannen opnieuw een besluit nemen. Daarna kunnen de initiatiefnemers een vergunning aanvragen.

(foto bij dit bericht ter illustratie)