Door de gestegen energieprijzen hebben veel mensen moeite om hun energierekening te betalen. Net als in 2022 heeft het kabinet besloten ook voor 2023 een energietoeslag mogelijk te maken voor inwoners met een laag inkomen. Iedereen die er recht op heeft krijgt een eenmalige energietoeslag van € 1.300 voor het betalen van rekeningen voor gas en elektriciteit. De toeslag wordt in veel gevallen automatisch overgemaakt.

Wanneer recht op de energietoeslag 2023?

Inwoners van onze gemeente hebben recht op de energietoeslag als het inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm(externe link). De RSD kijkt naar het inkomen van september 2023. Het maakt niet uit of het een uitkering, werk of pensioen is.

Geen invloed op andere toeslagen of op uitkering

Krijgt u bijvoorbeeld ook zorgtoeslag, huurtoeslag of kinderopvangtoeslag of een uitkering? De energietoeslag heeft daar geen invloed op. De zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag of de uitkering blijven precies hetzelfde. De energietoeslag komt er gewoon bij.

Studenten en energietoeslag

Voor studenten is er een eenmalige tegemoetkoming energiekosten 2023 via DUO. Zij krijgen € 400 op hun rekening gestort. Als zij recht hebben op deze bijdrage ontvangen zij hierover bericht via DUO.

Meer informatie over de energietoeslag 2023(externe link) 

Financiële hulp nodig?

Als de stijgende energieprijzen zorgen voor financiële problemen kunnen inwoners voor advies en ondersteuning terecht bij de afdeling Schulddienstverlening van de RSD via 030 – 692 95 00 of schuldhulp@rsdkrh.nl.

Vragen?

Zijn er nog vragen over de Energietoeslag 2023? Dan staan wij voor u klaar. U kunt met ons bellen via het nummer 06 – 14 20 86 26 of mailen naar energietoeslag@rsdkrh.nl.