Formateur Ted van de Loo heeft zijn werkzaamheden afgerond met een advies over de samenstelling van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Hij adviseert een samenwerking tussen BVHlokaal, VVD, D66 en SGP. Hij ziet hierin een gebalanceerd en evenwichtig college voor de komende vier jaar dat vorm kan geven aan de raadsbrede afspraken die er zijn gemaakt.

Maandag 9 mei werd de inhoudelijke bespreking afgerond met een raadsbreed akkoord met afspraken over de bestuurlijke waarden en een aantal inhoudelijke thema’s. Het akkoord staat op de website van de gemeenteraad in het document ‘Raadsbrede afspraken 2022-2026’.

Volgende stappen

Burgemeester Frits Naafs laat nu een integriteitsonderzoek naar de kandidaat-wethouders uitvoeren. In verband met privacy en zorgvuldigheid worden de kandidaat-wethouders, de portefeuilleverdeling en de rapportage van de informateur na afloop van het onderzoek bekend gemaakt.

Woensdag 25 mei: Installatie wethouders

Volgens planning worden de nieuwe wethouders op woensdag 25 mei in de raadsvergadering vanaf 19.30 uur benoemd en officieel geïnstalleerd. Kijk voor meer informatie op: www.heuvelrug.nl/raad.