Iemand anders voor u laten stemmen

Als het u niet lukt zelf te gaan stemmen, kunt u iemand anders hiervoor machtigen. Dit kan op twee manieren.

Voor welke manier u kiest, hangt af van uw situatie. U kunt ervoor kiezen om uw stempas over te dragen of om iemand schriftelijk te machtigen. Hieronder vindt u alle informatie over de twee mogelijkheden.

Mogelijkheid 1: u draagt uw stempas over

Eind februari ontvangt u uw stempas per post. Deze kunt u dan overdragen aan iemand die in Utrechtse Heuvelrug  woont en stemt. Vul hiervoor op de achterzijde van uw stempas zijn/haar naam in plaats uw handtekening. Het geven van deze machtiging kan tot en met de dag van de verkiezingen.

Voorwaarden stempas overdragen:

  • De gemachtigde moet in Utrechtse Heuvelrug wonen en zelf ook een stempas hebben.
  • De gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen hebben, of dit nu door overdracht is of door schriftelijke machtiging (mogelijkheid 2).
  • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
  • De gemachtigde moet bij het stemmen zowel zijn eigen legitimatiebewijs meenemen als een kopie van uw legitimatiebewijs. Dit mag ook een foto op een smartphone of tablet zijn.
  • De gemachtigde heeft bij het stemmen uw stempas met daarop uw machtiging bij zich.

Mogelijkheid 2: u machtigt iemand schriftelijk

Als het u niet lukt uw stempas over te dragen, bijvoorbeeld doordat de persoon niet in Utrechtse Heuvelrug  woont, kunt u iemand schriftelijk machtigen. De gemachtigde ontvangt dan een volmachtbewijs en kan hiermee in elk willekeurig stembureau in Nederland voor u stemmen. U kunt de schriftelijke volmacht tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur aanvragen.

Let op: heeft u al een kiezerspas aangevraagd, dan kunt u geen schriftelijke volmacht meer aanvragen. Een kiezerspas is nodig als u als inwoner van Utrechtse Heuvelrug  buiten de gemeente wilt gaan stemmen.

Voorwaarden schriftelijk machtigen:

  • De gemachtigde mag zowel in als buiten Utrechtse Heuvelrug wonen.
  • De gemachtigde mag niet meer dan drie machtigingen hebben, of dit nu door overdracht is (mogelijkheid 1) of door schriftelijke machtiging.
  • De gemachtigde moet de volmachtstem tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen.
  • De gemachtigde moet bij het stemmen zijn legitimatiebewijs meenemen.
  • De gemachtigde heeft bij het stemmen zijn volmachtbewijs bij zich.

Formulieren schriftelijk machtigen

Vanwege corona zijn voor het schriftelijk machtigen dit jaar drie formulieren beschikbaar. Het is afhankelijk van uw situatie welke u nodig heeft. Als het mogelijk is fysiek ook een handtekening van de gemachtigde op het formulier te krijgen, bijvoorbeeld doordat u samen in één huis woont, dan heeft u alleen formulier L8 nodig. Is dit niet mogelijk, dan kunt u gebruikmaken van de formulieren G1 en G2.

Formulier L8

Als het mogelijk is fysiek handtekeningen op één formulier te zetten door zowel uzelf als de gemachtigde, heeft u alleen formulier L8 nodig. U kunt het ondertekende formulier zowel per post als mail naar ons opsturen. Per post: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, T.a.v. Team Verkiezingen, Postbus 200, 3940 AE Doorn. Per mail: verkiezingen@heuvelrug.nl. U kunt het formulier ook inleveren bij de balie in het Publiekscentrum.

Formulieren G1 en G2

Als het niet mogelijk is fysiek handtekeningen op één formulier te zetten door zowel uzelf als de gemachtigde, heeft u de formulieren G1 en G2 nodig. Formulier L8 is dan niet nodig. De ondertekende formulieren G1 en G2 moeten gezamenlijk en digitaal naar ons worden opgestuurd via verkiezingen@heuvelrug.nl.

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Met dit formulier dient een kiezer een verzoekschrift in om bij volmacht te stemmen.

Elektronisch verzoek om te stemmen bij volmacht

Met dit formulier dient de kiezer een verzoekschrift in om bij de Tweede Kamerverkiezing van maart 2021 bij volmacht te stemmen.

Elektronisch verzoek om te stemmen bij volmacht

Met dit formulier verklaart de kiezer bij volmacht te gaan stemmen voor een andere kiezer.

Kiezerspas aanvragen

Wilt u in een andere gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen.
Met de kiezerspas kunt u bij de Tweede Kamerverkiezingen binnen heel Nederland stemmen. U kunt uitsluitend met deze kiezerspas stemmen en u ontvangt geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt. Bij de stemming overhandigt u zowel uw kiezerspas als uw identiteitsdocument aan het stembureau.

Schriftelijke aanvraag

Een schriftelijke aanvraag voor een kiezerspas moet uiterlijk 12 maart 2021 voor 17.00 uur door de burgemeester zijn ontvangen. Hiervoor is een formulier beschikbaar. Heeft u al een stempas in huis? Dan stuurt u de stempas bij uw verzoek mee. U stuurt uw verzoek naar: Gemeente Utrechtse Heuvelrug, team Verkiezingen, Postbus 200, 3940 AE Doorn of naar: verkiezingen@heuvelrug.nl.

Mondelinge aanvraag

Een mondelinge aanvraag voor een kiezerspas kan uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur gedaan worden. U moet dan persoonlijk naar het gemeentehuis waar u op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) als kiezer staat geregistreerd. Daar toont u uw stempas en uw legitimatiebewijs  en vraagt u een kiezerspas aan.